Enkodery firmy Kübler

Enkodery absolutne SSI, z dodatkową ścieżką inkrementalną Sin/Cos, oraz wersje Sin/Cos enkoderów inkrementalnych spełniają poziom bezpieczeństwa SIL3, co poświadczone zostało odpowiednim certyfikatem. Charakteryzują się również
mocnym i niezawodnym interfejsem oraz wysoką odpornością mechaniczną.

Funkcja bezpieczeństwa enkodera inkrementalnego
W celu osiągnięcia bezpiecznej informacji z enkodera inkrementalnego kontroler musi monitorować sygnały analogowe Sin/Cos przesunięte w fazie o 90° przy pomocy funkcji: sin² + cos² = 1.
Dostępne serie: Sendix 5814/5834.

Funkcja bezpieczeństwa enkodera absolutnego
W celu osiągnięcia bezpiecznej informacji z enkodera absolutnego,
w odniesieniu do pozycji, kontroler zlicza impulsy inkrementalne i porównuje wynik z pozycją wskazywaną przez enkoder.
Dostępne serie: Sendix 5853/5873 (jednoobrotowe) i Sendix 5863/5883 (wieloobrotowe).

Bezpieczne podłączenie mechaniczne
Dla spełnienia wymogów bezpieczeństwa w aplikacjach wymagane jest stuprocentowo pewne połączenie mechaniczne. Odpowiednio wytrzymałe elementy mocujące pomagają wyeliminować ryzyko błędów.

 

 

Info

Mariusz Szabłowski
tel. +48 22 863 27 22
e-mail: mariusz.szablowski@pl.oem.se