Najmniejszy na świecie skaner laserowy bezpieczeństwa

Skaner UAM-05LP o wymiarach 80x80x95mm jest obecnie najmniejszym skanerem laserowym bezpieczeństwa. Podczas konfiguracji można wybrać rozdzielczość ochronną ręki, nogi lub ciała: 30, 50 lub 70mm.

W skanerze można ustawić jedną lub dwie strefy bezpieczeństwa o zasięgu do 5m oraz jedną lub dwie strefy ostrzegawcze o zasięgu do 20m.
W standardowym trybie działania, w skanerze UAM-05LP, można zdefiniować do 32 wzorów stref bezpieczeństwa i automatycznego ich przełączania z zewnętrznego sterownika lub enkodera. Oznacza to, że skaner świetnie się nadaje np. do aplikacji mobilnych na ruchomych pojazdach AGV.
Skaner UAM-05LP posiada wbudowaną funkcję trybu Muting oraz Override. Oznacza to, że skaner nadaje się np. do zabezpieczenia wejścia/wyjścia z niebezpiecznego obszaru w aplikacji związanej z automatycznym transportem towarów.
W przypadku pracy do 4 skanerów obok siebie, w celu wyeliminowania ich wzajemnego zakłócania, można podłączyć bezpośrednio do 3 skanerów w trybie Slave do skanera pracującego w trybie Master.
Skaner UAM-05LP posiada wbudowaną, monitorowaną obsługę przycisku Reset, wejście EDM do nadzorowania zewnętrznych styczników. Wyjścia bezpieczne OSSD są zabezpieczone przed zwarciem. Oznacza to, że skaner laserowy może działać jako "stand alone" i nie wymaga specjalnego sterownika.
Za pomocą skanera UAM-05LP można wytwarzać poziome lub pionowe strefy bezpieczeństwa.
Programowanie skanera odbywa się  w środowisku PC użytkownika.

Obszar skanowania

Skanowanie może obejmować zarówno strefę bezpieczeństwa oraz strefę ostrzegawczą. Maksymalny kąt optyczny skanera wynosi 270°. Można ustawić dwa tryby pracy skanera:


Tryb 1: jedna strefa bezpieczeństwa (para wyjść sygnałowych OSSD) wraz z dwoma niezależnymi strefami ostrzegawczymi (dwa oddzielne wyjścia sygnałowe).
Tryb 2: dwie niezależne strefy bezpieczeństwa (dwie pary niezależnych wyjść sygnałowych OSSD) bez strefy ostrzegawczej.

Więcej informacji o skanerze UAM-05LP

Fakty

  • Najmniejszy na świecie skaner laserowy bezpieczeństwa
  • Zasięg 1 lub 2 stref bezpieczeństwa do 5m, 270°
  • Zasięg 1 lub 2 stref ostrzegawczych do 20m, 270°
  • Możliwość zdefiniowania do 32 wzorów stref bezpieczeństwa
  • Funkcja Master/Slave
  • Ochrona statyczna w pionie lub poziomie
  • Ochrona dynamiczna na ruchomych pojazdach AGV, wejście dla enkodera
  • Dodatkowe wyjście Ethernet do transmisji danych
  • Wbudowana funkcja Muting i Override

Info

Jarosław Kalista
tel. +48 22 213 43 43
e-mail: Jarosław Kalista

Broszura IDEM