PowerFlex 40 P

Przemiennik częstotliwości PowerFlex 40P został oparty na platformie popularnego napędu PowerFlex 40, dzięki czemu wykorzystuje te same karty opcjonalne i akcesoria. Oferuje przy tym rozszerzone możliwości sterowania silnikiem indukcyjnym oraz funkcje bezpieczeństwa.

 

W miejscu panelu HIM z modelu PowerFlex 40, w przmienniku PowerFlex 40P pojawiła się listwa zaciskowa do podłączenia sprzężenia zwrotnego w postaci enkodera – napęd oferuje teraz dokładniejsze sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej. Dzięki enkoderowi oraz wbudowanej logice StepLogix, PowerFlex 40P umożliwia także proste pozycjonowa-nie silników asynchronicznych bez potrzeby korzystania z zewnętrznych kontrolerów osi. Montowana na napędzie opcjonalna karta bezpiecznego wyłączenia momentu (Safe-Torque-Off) zapewnia bezpieczne zatrzymanie maszyny w przypadku wystąpienia awarii lub zagrożenia dla obsługi
i pojawienia się sygnału z zewnętrznego przekaźnika bezpieczeństwa.
Zatrzymanie to jest realizowane przez dwutorowe odcięcie sterowania bramek tranzystorów wyjściowych
i nie wymaga stosowania styczników odcinających zasilanie napędu.
Dzięki temu maszyna jest gotowa
do pracy od razu po odwołaniu funkcji bezpieczeństwa, a w samym napędzie eliminowane są negatywne  skutki częstego wyłączania i załączania zasilania. Opcja Safe-Torque-Off jest zgodna z PLd, Kat 3 według EN-ISO 13849-1.

Info

Jacek Pietraszek
tel. +48 22 863 27 22
e-mail: jacek.pietraszek@pl.oem.se