Polityka jakości

Priorytetowe znaczenie wymagań jakościowych w dostawach wyrobów jest głównym wyznacznikiem zadań realizowanych przez OEM AUTOMATIC Sp. z o.o.

Pragniemy dostarczać klientom wyroby zgodnie z ich oczekiwaniami, potrzebami i wymaganiami, tworząc klimat dobrej współpracy i zaufania.

Elementami zapewniającymi osiągnięcie tego celu są:

  • przywództwo i zaangażowanie najwyższego kierownictwa,
  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością,
  • spełnianie mających zastosowanie wymagań,
  • dokonywanie przeglądów zarządzania,
  • doskonalenie realizowanych procesów,

Pragniemy dostarczać wyroby, które zasługują na uznanie naszych Klientów. Jakość ma dla naszej firmy strategiczne znaczenie, gdyż chcemy być postrzegani jako solidna firma, wzbudzająca szacunek zarówno wśród Klientów, jak i konkurencji.

W celu realizacji powyższej Polityki Jakości wdrożony został i funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2015 i AQAP 2110:2016. Jest on utrzymywany i doskonalony przy pełnym zaangażowaniu kierownictwa i wszystkich pracowników.