Polityka jakości

Priorytetowe znaczenie wymagań jakościowych w dostawach wyrobów jest głównym wyznacznikiem zadań realizowanych przez OEM AUTOMATIC Sp. z o.o.

Pragniemy dostarczać klientom wyroby zgodnie z ich oczekiwaniami, potrzebami i wymaganiami, tworząc klimat dobrej współpracy i zaufania.

Elementami zapewniającymi osiągnięcie tego celu są:

  • ciągłe doskonalenie jakości naszej działalności,
  • stałe szkolenie personelu naszej firmy,
  • dokonywanie przeglądów zarządzania,
  • doskonalenie realizowanych procesów,
  • doskonalenie organizacji pracy,

Pragniemy dostarczać wyroby, które zasługują na uznanie naszych klientów. Jakość ma dla naszej firmy strategiczne znaczenie, gdyż chcemy być postrzegani jako solidna firma, wzbudzająca szacunek zarówno wśród klientów, jak i konkurencji.

W celu realizacji powyższej Polityki Jakości wdrożony został i funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2009 i AQAP 2130:2009. Jest on utrzymywany i doskonalony przy pełnym zaangażowaniu kierownictwa i wszystkich pracowników.