Struktura organizacyjna

W celu utrzymania wysokiego poziomu specjalizacji dokonaliśmy podziału firmy na wyspecjalizowane grupy produktowe. Takie rozwiązanie pozwala na lepszy przepływ informacji między naszymi Klientami a dostawcami. Powoduje to znaczący wzrost poziomu kompetencji serwisu technicznego oraz stanowi gwarancję, że nasi Klienci mają dostęp do absolutnie najlepszych produktów.

 

Istotą naszej oferty jest integralność jej pięciu elementów:

  • szerokiego zakresu specjalistycznych komponentów automatyki, zaspokajających kompleksowo potrzeby Klientów,
  • wysokiego poziomu wiedzy o produktach i aplikacjach oraz doswiadczenia połączonego ze znajomością lokalnego rynku,
  • efektywnego systemu logistycznego, zapewniającego szybką i rzetelną realizację dostaw,
  • wysokiej jakości materiałów marketingowych i informacyjnych,
  • aktywnego wsparcia systemowego na poziomie projektowania i wdrażania rozwiązań dopasowanych do indywidualnych wymagań Klientów.