Ważne normy dotyczące systemów sterowania maszyn / ochrony / elementów bezpieczeństwa

PN-EN 12100-1:2005

Bezpieczeństwo maszyn − Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania.
Część 1: Podstawowa terminologia, metodyka.

PN-EN 12100-2:2005

Bezpieczeństwo maszyn − Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania.
Część 2: Zasady techniczne.

PN-EN 349+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn − Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka.

PN-EN ISO 13850:2008

Bezpieczeństwo maszyn − Stop awaryjny − Zasady projektowania.

PN-EN 574+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn − Oburęczne urządzenia sterujące − Aspekty funkcjonalne − Zasady
projektowania.

PN-EN ISO 10218-1:2011

Roboty i urządzenia dla robotyki − Wymagania bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych.
Część 1: Roboty.

PN-EN ISO 13857:2010

Bezpieczeństwo maszyn − Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi
i dolnymi do stref niebezpiecznych.

PN-EN 953+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn − Osłony − Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych
i ruchomych.

PN-EN ISO 13855:2010

Bezpieczeństwo maszyn − Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania
części ciała człowieka.

PN-EN 1037+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn − Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu.

PN-EN ISO 12100:2011

Bezpieczeństwo maszyn − Ogólne zasady projektowania − Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.

PN-EN 1088+A2:2011

Bezpieczeństwo maszyn − Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami − Zasady projektowania i doboru.

PN-EN 1760-1+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn − Urządzenia ochronne czułe na nacisk − Część 1: Ogólne zasady projektowania
oraz badań mat i podłóg czułych na nacisk.

PN-EN 1760-2+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn − Urządzenia ochronne czułe na nacisk − Część 2: Ogólne zasady projektowania
oraz badań obrzeży i listew czułych na nacisk.

PN-EN ISO 11161:2007/A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn − Zintegrowane systemy produkcyjne − Wymagania podstawowe.

PN-EN 60204-1:2010

Bezpieczeństwo maszyn − Wyposażenie elektryczne maszyn − Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 61496-1:2007/A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn − Elektroczułe wyposażenie ochronne − Część 1: Wymagania ogólne i badania.

PN-EN 61508-1:2010

Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/elektronicznych/programowalnych elektronicznych systemów
związanych z bezpieczeństwem − Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN ISO 13849-1:2008

Bezpieczeństwo maszyn − Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem −
Część 1: Ogólne zasady projektowania.

PN-EN 62061:2008

Bezpieczeństwo maszyn − Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i
programowalnych elektronicznych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem.