MORS SMITT

Komponenty i rozwiązania dla pojazdów szynowych

  • Przekaźniki kolejowe i urządzenia do pomiaru energii elektrycznej
  • Czujniki wykorzystujące efekt Halla
  • Hydrauliczno-magnetyczne wyłączniki miniaturowe

Komponenty i rozwiązania do wykorzystania w pojazdach szynowych i infrastrukturze kolejowej

Przekaźniki: chwilowe, z podtrzymaniem, z opóźnieniem czasowym

Hydrauliczno-magnetyczne wyłączniki miniaturowe
- mechanizm hydrauliczno-magnetyczny, niezależny od temperatury otoczenia

Czujniki wykorzystujące efekt Halla
- czujniki napięcia 950-5000V AC/DC
- czujniki prądu 100-2000 A AC/DC

Pokładowe systemy bezpieczeństwa
- urządzenia alarmowe i wskaźniki
- automatyczny rejestrator zdarzeń

Przekaźniki sygnalizacyjne
- unikalne wykonania takie jak: złocone zestyki widelcowe, wzmocnione przyciąganie zestyków


Więcej informacji w kolejnej zakładce