• Ponad 20 lat na rynku!
  • Ponad 15 000 produktów
  • Zamówienia złożone do godz. 12:00 realizowane są tego samego dnia!
ALLEN-BRADLEY

ALLEN-BRADLEY

Informacje ogólne

Dlaczego używać przekaźników bezpieczeństwa?
Moduły bezpieczeństwa stosowane są w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa maszynowego dotyczącego obwodów zatrzymania maszyny.
Przykładem funkcji ochronnych mogą być:

  • Nadzór nad zatrzymaniem natychmiastowym
  • Nadzór nad stycznikami, zaworami itp.
  • Nadzór nad zwarciem w obwodach zatrzymania
  • Nadzorowane kasowanie (ręczne, automatyczne)
  • Okresowa kontrola obwodu
  • Kontrolowane zatrzymanie z opóźnieniem
  • Obejście ochrony
  • Monitorowanie jednostek rozszerzających.

General information. Illustration.


Bez przekaźnika bezpieczeństwa nie ma monitorowania zwarcia przewodów podczas, gdy wyłącznik awaryjny lub stycznik działa prawidłowo. Pojedynczy defekt może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

General information. Illustration without safetyrealy.


Przekaźnik bezpieczeństwa musi monitorować połączenia kablowe, wyłączniki blokujące, przyciski stopu awaryjnego, wyłączniki awaryjne oraz styczniki. Defekt jest wykrywany przez przekaźnik bezpieczeństwa i niebezpieczna sytuacja nie może powstać.

General information. Illustration with safetyrelay.


Wybór przekaźnika bezpieczeństwa

Moduł główny czy jednostka podporządkowana?
Moduł główny posiada całkowitą zdublowaną i nadzorowaną funkcję ochronną, podczas gdy jednostka podporządkowana posiada wyłącznie funkcję zdublowaną i musi być połączona z modułem głównym. Przykładem zastosowania jednostki podporządkowanej może być rozbudowa systemu w celu osiągnięcia większej ilości wyjść lub otrzymania wyjścia z opóźnieniem czasowym.

1-kanałowy lub 2-kanałowy obwód zatrzymujący?
Generalnie można powiedzieć, że powinno się używać 2-kanałowe obwody zatrzymujące w celu uniknięcia sytuacji, w której jeden prosty defekt powoduje niebezpieczną sytuację.

Rys. 1
Rysunek pokazuje 1-kanałowe podłączenie z E-STOP.

1-kanałowy układ (rys.1) może być jednak zaakceptowany w niektórych wypadkach np.
- O ile ryzyko jest niskie tzn. stopień obrażeń jest niski (szkoda uleczalna) lub też ekspozycja na zagrożenie jest krótka.
- Jeżeli częstotliwość pobudzania nadzorowanego urządzenia (np. E-STOP) jest niska ( < 1 pobudzanie na zmianę).
- O ile okablowanie jest mechanicznie chronione przed zwarciem.
W razie najmniejszej wątpliwości należy wybrać połączenie 2-kanałowe.Jaka funkcja?
Większość naszych modułów głównych, może być używana do różnych funkcji nadzoru np: natychmiastowego zatrzymywania lub kontroli otwarcia klapy/bramy, włazu, urządzenia ochronnego.

Ręczne czy automatyczne kasowanie?
Funkcje natychmiastowego zatrzymania lub ochrony muszą mieć nadzorowaną funkcję ręcznego kasowania, aby zapobiec sytuacjom, w których może nastąpić niekontrolowany start (np. awaria zasilania). Ważne jest, aby zapamiętać, że musi się mieć dobry wgląd w obszar ryzyka przy kasowaniu. Zabezpieczenia, które nie pozwalają na przejście całego człowieka mogą być automatycznie kasowane.

Rysunek pokazuje nadzorowane kasowanie ręczne i nadzorowanie styczników zewnętrznych.


Nadzorowanie styczników zewnętrznych
Styczniki nazwane są K1 i K2 w katalogu i są często połączone szeregowo w pętli resetu przekażnika bezpieczeństwa przez styki pomocnicze stycznika. Jeśli stycznik jest zespawany to jest to wykrywane przez przekaźnik bezpieczeństwa i reset nie jest możliwy.Jeśli styczniki zewnętrzne są używane to powinny być zawsze monitorowane
Uwaga! W aplikacjach o wysokim ryzyku, dwa styczniki powinny być używane

Mechaniczne czy elektroniczne wyjścia?
Tradycyjne przekaźniki bezpieczeństwa z wyjściami stykowymi są odpowiednie do użycia wtedy gdy wyłączane są duże obciążenia. W przypadku częstego wyłączania przy małych i średnich obciążeniach wyjść przekaźniki z wyjściami elektronicznymi są bardziej odpowiednie.


Wyjścia z opóźnieniem czasowym?
Wyjść z opóźnieniem czasowym używa się przy realizowaniu funkcji kontrolowanego zatrzymania. Działanie jej polega na tym, że silnik hamujący maszynę pozostaje zasilany na pewien czas po zadziałaniu zabezpieczenia. Jest to dozwolone wg wymagań maszynowych pod warunkiem, że zatrzymanie maszyny będzie szybsze i pewniejsze niż w wypadku zatrzymania wybiegiem.Jaki typ przekaźnika bezpieczeństwa należy wybrać?

Tradycyjne przekaźniki bezpieczeństwa z wyjściami przekaźnikowymi (MSR100)

General information. Traditional safetyrelays with relayoutputs.

Tradycyjne przekaźniki bezpieczeństwa z możliwymi do wyboru funkcjami. Połączenie jedno- lub dwukanałowe, ręczne lub automatyczne
kasowanie, z wyjściami z opóźnieniem lub bez etc.

 

Wsparcie techniczne
Jarosław Kalista

Business Area Manager BEZPIECZEŃSTWO

+48 606 274 676 +48 606 274 676

Wyślij e-mail Wyślij e-mail

Wsparcie Klienta

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami:

phone 22 863 27 22

Wyślij e-mail Wyślij e-mail