• Ponad 20 lat na rynku!
  • Ponad 15 000 produktów
  • Zamówienia złożone do godz. 12:00 realizowane są tego samego dnia!
OEM AUTOMATIC

OEM AUTOMATIC

Normy dotyczące maszyn

Postępowanie zgodnie z normami zharmonizowanymi zapewnia domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Maszynowej.

Normy dotyczące maszyn

Podstawowe zasady tworzenia i posługiwania się normami określone są w „Ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji” (Dz. U. Nr 169, poz.1386). Zgodnie z tą ustawą stosowanie norm jest dobrowolne. Należy jednak pamiętać, że normy określają aktualny stan wiedzy w danej dziedzinie, a posługiwanie się nimi pozwala na upewnienie się, że nasze wyroby są wykonywane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Ponadto, w przypadku maszyn obowiązuje zasada domniemania zgodności, która mówi, że zgodność maszyny z normą zharmonizowaną może być podstawą do domniemania jej zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Norma zharmonizowana jest to norma europejska, przygotowana przez jedną z europejskich organizacji normalizacyjnych (CEN, CENELEC, ETSI), na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, która została opublikowana w co najmniej jednym z państw członkowskich oraz której numer zamieszczono w dzienniku urzędowym Wspólnoty Europejskiej. W Polsce wykazy tych norm zawarte są w „Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego” (M. P. z 2004 r. Nr 7, poz. 117 z późn. zm.). Zgodnie z PN-EN 414: „Maszyny – Bezpieczeństwo – Reguły opracowywania i prezentacji norm dotyczących bezpieczeństwa” normy zharmonizowane dzielimy na:

Normy typu A (podstawowe normy bezpieczeństwa)
zawierające terminy podstawowe, zasady projektowania oraz aspekty ogólne mające zastosowanie do wszystkich maszyn;

Normy typu B (tematyczne normy bezpieczeństwa)
dotyczące jednego aspektu bezpieczeństwa lub jednego rodzaju urządzeń ochronnych, które mogą być stosowane w wielu różnych maszynach:
− normy typu B1 dotyczące określonych aspektów bezpieczeństwa (np. odległości bezpieczeństwa, temperatur powierzchni, hałasu),
− normy typu B2 dotyczące urządzeń ochronnych (np. urządzenia oburęcznego sterowania, urządzenia blokujące, urządzenia czułe na nacisk, osłony);

Normy typu C (normy dotyczące bezpieczeństwa maszyn)
zawierające szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące jednej maszyny lub grupy maszyn.

Wsparcie techniczne
Jarosław Kalista

Business Area Manager BEZPIECZEŃSTWO

+48 606 274 676 +48 606 274 676

Wyślij e-mail Wyślij e-mail

Wsparcie Klienta

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami:

phone 22 863 27 22

Wyślij e-mail Wyślij e-mail