Opublikowane 2023-08-30

Kompleksowe rozwiązania IoT do pojazdów i maszyn mobilnych

Firma Epec oferuje kompleksowe rozwiązania IoT do zdalnego serwisowania, diagnostyki, zarządzania flotą, monitorowania stanu, wskaźników KPI maszyn , które są dopasowane do zindywidualizowanych potrzeb klienta.

Akademia OEM

Rozwiązania zgodne z Azure IoT Edge

Firma Epec oferuje rozwiązania zgodne Azure IoT Edge zapewniające łatwą konfigurację przy użyciu narzędzi Epec Multitool między systemami OT (technologia operacyjna) a IT (technologia informatyczna).

Epec oferuje następujące funkcjonalności:

 • możliwość konfiguracji interfejsu i przesyłania danych do chmury Azure klienta
 • bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania OTA (Over-The-Air) maszyn (pojazdów) z chmury Azure
 • zdalną parametryzację maszyn z Azure
 • możliwość wysyłania zdarzeń i alarmów do chmury Azure
 • sterowanie urządzeniami z chmury Azure
 • rozszerzenie funkcjonalności przetwarzania brzegowego przy pomocy własnych modułów Azure Edge

Epec opracował wydajne i ekonomiczne urządzenia Epec 6200 IoT Edge Device posiadające: 

 • wydajny dwu- lub czterordzeniowy mikroprocesor iMX6 umożliwiający rozwój spersonalizowanych modułów przetwarzania brzegowego
 • dużą, 32 GB, wbudowaną pamięć nieulotną umożliwiającą niezawodne lokalne przechowywanie danych i buforowanie w celu zapobiegania utracie danych w przypadku niestabilnego połączenia internetowego
 • technologię przesyłania danych 4G/LTE obsługującą globalne częstotliwości
 • wsparcie dla eSIM/eUICC 

GlobeE

GlobE to spersonalizowana platforma do zdalnego zarządzania maszynami, dostępna jako usługa dla producentów maszyn OEM oraz właścicieli flot.
W dzisiejszym świecie, w którym dane są kluczowym zasobem, rozwiązania IoT, takie jak Epec GlobE to nieoceniona wartość dla właścicieli flot i producentów maszyn. Dzięki nim mogą oni monitorować i analizować różne parametry maszyn i pojazdów, a także podejmować lepsze, bo oparte na rzeczywistych informacjach, decyzje biznesowe. Właściciele flot często nie mają pełnego obrazu tego, jak wykorzystywane są ich maszyny. Czy któreś z nich obniżają produktywność? Jak pracują operatorzy? Czy są różnice w wydajności między zmianami? Dzięki tym rozwiązaniom mogą zoptymalizować wykorzystanie i zarządzanie swoimi aktywami oraz zasobami ludzkimi, poprawiając efektywność i bezpieczeństwo pracy. Natomiast dla producentów sprzedających setki maszyn na cały świat pożądana jest wiedza, jak były i są one eksploatowane, szczególnie podczas okresu gwarancji, możliwość zdalnej diagnostyki oraz aktualizacji oprogramowania. Mogą oni również wykorzystać zebrane dane do ulepszania jakości i wydajności swoich produktów, dostosowując je do potrzeb i oczekiwań klientów. Aby w pełni wykorzystać możliwości rozwiązań IoT, bardzo ważna jest ich prosta i szybka integracja z systemami sterowania maszyn. Epec GlobE to narzędzie domyślnie zintegrowane z poszczególnymi rozwiązaniami systemu sterowania firmy Epec. Jednak nie wszystkie platformy IoT są takie same. Często poszczególne funkcje są unikalne dla danej platformy IoT i danego dostawcy systemu sterowania, co przekłada się na trudności z integracją rozwiązań od dwóch różnych dostawców.

Epec GlobE wyróżnia się na tle konkurencji dzięki gotowemu i bezproblemowemu połączeniu z systemem sterowania maszyny.
GlobE oferuje również API do wymiany danych z innymi systemami IT. Może być używany zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z Epec GatE lub rozwiązaniami IoT innych dostawców. Aplikacja serwerowa GlobE, zarówno back-end, jak i front-end, umożliwia tworzenie i modyfikowanie własnych widoków pulpitu nawigacyjnego i raportów na platformie za pomocą wbudowanego edytora. Spersonalizowane raporty PDF mogą być automatycznie wysyłane na żądany adres e-mail. Dzięki integracji z produktami systemu sterowania Epec, sprzętem bramy IoT serii 6000 Epec, bibliotekami PLCopen, narzędziami do tworzenia oprogramowania i usługą GlobE zapewnione są najwyższa jakość, prostota obsługi, personalizacja i kompleksowość rozwiązania IoT dla maszyn mobilnych.

Epec Gate

Zminimalizuj czas przestoju dzięki Epec GatE – bezpiecznemu rozwiązaniu zdalnego dostępu do maszyny.
Epec GatE to rozwiązanie typu VPN, które pozwala na nawiązanie bezpiecznego zdalnego połączenia z maszyną z poziomu komputera lub smartfona użytkownika. Epec oferuje GatE jako usługę działającą na serwerze w chmurze hostowanym przez Epec, co przekłada się na niewielkie koszty wdrożenia przez klienta. Dzięki temu można zdalnie monitorować oraz konfigurować maszynę, a także wykonywać jej diagnostykę i naprawy. GatE jest bezpieczną bramą do danych maszyny. Składa się z aplikacji użytkownika zainstalowanej w sterowniku serii Epec 6000 oraz na komputerze zdalnego użytkownika. Klient posiada także dostęp do portalu internetowego GatE, gdzie może łatwo zarządzać licencjami, użytkownikami i uprawnieniami.

GatE wraz z jednostką serii Epec 6000 umożliwia zdalny dostęp do wielu funkcji serwisowych i diagnostycznych, takich jak:

 • Udzielanie wsparcia technicznego lokalnemu operatorowi za pomocą pulpitu zdalnego przy użyciu CODESYS WebVisu lub VNC,
 • Aktualizacja oprogramowania systemu sterowania lub zbieranie danych poprzez FTP,
 • Rozwiązywanie problemów w aplikacji dowolnego urządzenia w sieci lokalnej poprzez zdalne debugowanie CODESYS w czasie rzeczywistym,
 • Zdalny dostęp do danych diagnostycznych i serwisowych np. stany interfejsu I/O i dziennik błędów, na smartfonie lub komputerze w formie graficznej za pomocą CODESYS WebVisu.

Co jest potrzebne do uzyskania zdalnego dostępu do maszyny?

 • Urządzenie: jednostka serii Epec 6000 (sterownik lub jednostka zdalnego dostępu) z połączeniem do internetu.
 • Oprogramowanie: aplikacja klienta GatE, pakiet SDK, licencja GatE.

CODESYS WebVisu 3.5

Jednostki ze zintegrowanym CODESYS WebVisu 3.5 umożliwiają zdalne wyświetlanie ekranów CODESYS za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

WebVisu jest przydatne z wielu powodów:

 • Zapewnia zdalny podgląd lokalnego pulpitu HMI w celu wsparcia zespołu technicznego podczas serwisu,
 • Umożliwia tworzenie prostych portali diagnostycznych dla inżynierów serwisowych i działów R&D bez konieczności tworzenia serwerów internetowych,
 • Pozwala serwisantowi na swobodne poruszanie się po maszynie i wykonywanie potrzebnych czynności serwisowych, jednocześnie zapewniając dostęp
  do interfejsu HMI maszyny na tablecie lub smartfonie (dzięki wbudowanemu punktowi dostępu WLAN w jednostkach serii Epec 6000),
 • Jest łatwe w użyciu, nie wymaga konfigurowania żadnych serwerów internetowych,
 • Nie wymaga tworzenia aplikacji na tablet/smartfon – wystarczy urządzenie ze standardową przeglądarką internetową.

WebVisu jest idealnym rozwiązaniem dla zdalnego portalu serwisowego na żądanie, gdy nie jest wymagany dostęp do danych, gdy maszyna nie jest offline oraz gdy nie jest wymagana wizualizacja danych z kilku maszyn naraz. Natomiast gdy maszyna nie posiada lokalnego interfejsu HMI, operator WebVisu może używać swojego smartfona jako interfejsu HMI.
To tylko niektóre z wielu korzyści, jakie zapewniają rozwiązania IoT Epec. Firma oferuje elastyczne i skalowalne narzędzia dostosowane do zmieniających się warunków i wymagań poszczególnych aplikacji.

W ofercie są dostępne:

 • Urządzenia serii Epec 6000 z możliwością integracji z Azure, AWS lub inną chmurą
 • Epec GlobE – oparta na przeglądarce usługa zdalnego zarządzania i monitorowania floty oraz rejestrowania danych w chmurze
 • Epec GatE – usługa bezpiecznego zdalnego dostępu do dowolnej jednostki sterującej Epec w urządzeniu mobilnym
 • WebVisu – interfejs użytkownika umożliwiający zdalny podgląd i obsługę interfejsu HMI maszyny za pomocą przeglądarki internetowej
 • Globalna usługa transmisji komórkowej
 • Wsparcie techniczne i szkolenia
 • Rozwiązania niestandardowe według indywidulanych potrzeb klienta

powiązane produkty

Wsparcie techniczne
Dariusz Liber

Business Area Manager
 MASZYNY

+48 603 064 588 +48 603 064 588

Wyślij e-mail Wyślij e-mail

Wsparcie Klienta

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami:

phone 22 863 27 22

Wyślij e-mail Wyślij e-mail