Jakość i środowisko

Każdego dnia stajemy się lepsi. Czasem są to drobne zmiany, a czasem większe. Naszym celem jest poprawa obsługi Klienta, usprawnienie procesów logistycznych i udoskonalenie oferty produktów, a także dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój.

 

Strategia działania

Odpowiedzialność jakościowa to jeden z kluczowych elementów funkcjonowania naszej firmy na rynku i utrzymania przewagi konkurencyjnej.  Przyjęty przez nas system zarządzania jakością (OEM Quality Development) pozwala nam stale dokonywać usprawnień prowadzących do większego bezpieczeństwa dostaw oraz rozbudowy oferty.

Dążymy do tego, by dostarczać naszym Klientom produkty zgodnie z ich oczekiwaniami, potrzebami i wymaganiami, tworząc klimat dobrej współpracy i zaufania.

 

Certyfikacja jakości

Pragniemy dostarczać produkty, które zasługują na uznanie naszych Klientów. Jakość ma dla naszej firmy strategiczne znaczenie, gdyż chcemy być postrzegani jako solidny partner, wzbudzający szacunek zarówno wśród Klientów, jak i konkurencji. W celu realizacji powyższej polityki jakości wdrożony został i funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2015 i  AQAP 2110:2016. Jest on utrzymywany i doskonalony przy pełnym zaangażowaniu kierownictwa i wszystkich pracowników.

Zobacz certyfikat PN-EN ISO 9001:2015

Zobacz certyfikat AQAP 2110:2016

Zrównoważony rozwój

Dążymy do zrównoważonego rozwoju, który uwzględnia długofalowe aspekty środowiskowe i równowagę między wymogami społecznymi i gospodarczymi. Na nasze wysiłki w zakresie zrównoważonego rozwoju ma wpływ szereg interesariuszy (klientów, dostawców, pracowników, właścicieli i społeczeństwa), którzy stawiają przed nami wymagania i oczekiwania. Stabilność ekonomiczna jest warunkiem koniecznym do inwestowania w przyszły zrównoważony rozwój biznesu. W ciągle zmieniającym się świecie musimy nieustannie się rozwijać.
Naszym głównym celem w przyszłych działaniach jest zapewnienie stabilności gospodarczej przy rentownym wzroście, zmniejszenie negatywnego wpływ na środowisko, utrzymanie wysokiej etyki biznesowej i bycie atrakcyjnym pracodawcą oraz partnerem biznesowym.

Kodeks postępowania

W grudniu 2013 roku Rada Nadzorcza OEM International ustanowiła wspólny „Kodeks postępowania” dla wszystkich firm OEM. Stanowi on zbiór wytycznych postępowania w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR - z ang. Companies Social Responsibility).

Dowiedz się więcej na temat KODEKSU POSTĘPOWANIA

Zapoznaj się z broszurą CSR – Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw

Wsparcie Klienta

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami:

phone 22 863 27 22

Wyślij e-mail Wyślij e-mail