Przetwarzanie danych osobowych Klientów

 

Podczas składania zamówienia na produkty w OEM AUTOMATIC Sp. z o. o. klient jest rejestrowany w bazie danych. Baza danych klientów zawiera dane kontaktowe podane przez klientów oraz informacje o złożonych zamówieniach. Dane osobowe są wykorzystywane w celu zarządzania usługami / dostawami, w celach informacyjnych, na potrzeby marketingu produktów i usług OEM AUTOMATIC Sp. z o. o., profilowania (tj. analizy klientów służącej optymalizacji komunikacji) oraz procesów statystycznych, ewaluacyjnych i zapewnienia najwyższej jakości obsługi. By zostać klientem OEM AUTOMATIC Sp. z o. o., należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Preferowanym trybem komunikacji z klientami OEM AUTOMATIC Sp. z o. o. jest poczta elektroniczna. Zaznaczając odpowiednie pole na formularzu zamówienia lub doręczając dokumenty biznesowe bądź też zaznaczając w kwestionariuszu chęć otrzymywania informacji o produktach OEM AUTOMATIC Sp. z o. o. za pośrednictwem poczty elektronicznej, klient wyraża zgodę na wykorzystywanie w tym celu jego danych osobowych.

Dane klienta mogą być przetwarzane przez podmiot przetwarzający dane, który wspomaga firmę w prowadzeniu korespondencji z klientami. Podmiot przetwarzający dane korzysta z danych osobowych klienta wyłącznie w celach, w jakich zostały one zgromadzone.

OEM AUTOMATIC Sp. z o. o. przechowuje dane osobowe klientów przez okres, w którym osoba pozostaje klientem firmy, oraz kolejne 36 miesięcy. Następnie dane zostaną zapisane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzeniem parlamentu UE. Po wygaśnięciu wzmiankowanego okresu dane osobowe klienta zostaną usunięte.

Dane klienta są przetwarzane w bazie danych klientów OEM AUTOMATIC Sp. z o. o. zgodnie z postanowieniami zamówienia, zobowiązaniami prawnymi i uzasadnionym interesem firmy. W związku z uzasadnionym interesem firma korzysta z danych na przykład w celu indywidualizacji korespondencji z klientem na postawie o złożone zamówienia.

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest OEM AUTOMATIC Sp. z o. o. Klient ma prawo do informacji o tym, jakie dotyczące go dane osobowe firma przechowuje. Jeżeli klient uważa, że dane te są niedokładne lub mylące, powinien niezwłocznie zawiadomić OEM AUTOMATIC Sp. z o. o. Dane kontaktowe firmy zamieszczono poniżej:

Nr tel.: +48 22 863 27 22
Adres pocztowy: ul. Działkowa 121A, 02-234 Warszawa
Adres e-mail: [email protected]

Jeżeli klient nie wyraża zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w celach marketingowych lub promocyjnych, powinien skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem: [email protected]

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z postanowieniami Przepisów o ochronie danych osobowych. Szczegółowe objaśnienia dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych klientów zamieszczono w Polityce Prywatności. Jest ona dostępna pod tym linkiem.

Wsparcie Klienta

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami:

phone 22 863 27 22

Wyślij e-mail Wyślij e-mail