Ankieta Badanie satysfakcji Klienta

Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety zgodnie z Państwa wiedzą o naszej firmie zdobytą podczas kontaktów w ramach dotychczasowej współpracy. Informacje od Państwa posłużą nam do doskonalenia naszego Systemu Zarządzania Jakością w celu zwiększenia Państwa satysfakcji z naszych usług.

Ważne!

Wszystkie podane przez Państwa informacje są i pozostaną poufne oraz nigdy nie będą udostępnione osobom trzecim.

1. Czytelność i kompletność naszych ofert

Oceń w zakresie 0-10, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą a 10 najwyższą

2. Sposób i forma potwierdzania zamówień

Oceń w zakresie 0-10, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą a 10 najwyższą

3. Terminowość realizacji zamówienia

Oceń w zakresie 0-10, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą a 10 najwyższą

4. Jakość oferowanych wyrobów

Oceń w zakresie 0-10, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą a 10 najwyższą

5. Kompetencje naszych pracowników

Oceń w zakresie 0-10, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą a 10 najwyższą

6. Kultura osobista naszych pracowników

Oceń w zakresie 0-10, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą a 10 najwyższą

7. Reagowanie na zgłaszane reklamacje

Oceń w zakresie 0-10, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą a 10 najwyższą

8. Zakres i czas udzielanej gwarancji

Oceń w zakresie 0-10, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą a 10 najwyższą

9. Ceny oferowanych wyrobów

Oceń w zakresie 0-10, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą a 10 najwyższą

10. Udzielane warunki płatności

Oceń w zakresie 0-10, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą a 10 najwyższą

11. Ocena ogólna współpracy z OEM Automatic

Oceń w zakresie 0-10, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą a 10 najwyższą

12. Jakie czynniki mogą szczególnie wpłynąć na poprawę współpracy z OEM Automatic?

13. Jakie uwagi macie Państwo do współpracy z naszą firmą?

Wsparcie Klienta

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami:

phone 22 863 27 22

Wyślij e-mail Wyślij e-mail