MICROSONIC

MIC+ Czujniki ultradźwiękowe

Nowoczesny czujnik firmy Microsonic przeznaczony do bezkontaktowego pomiaru odległości i poziomu. Sonda posiada wbudowany wyświetlacz LED oraz przyciski (system Touch Control), które umożliwiają sterowanie, bezpośrednio z poziomu urządzenia lub przy użyciu interfejsu LinkControl. Czujnik jest programowalny.

Czujniki ultradźwiękowe serii MIC+
Sensory w cylindrycznej obudowie M30 oraz z zakresem pomiarowym od 30 mm do 8m (5 zakresów detekcji). W zależności od zakresu detekcji, rozdzielczość pomiaru wynosi od 0.025mm do 2.4 mm. Wszystkie czujniki serii MIC+ są wyposażone w zintegrowany moduł kompensacji temperatury.

Możliwość wyboru między czterema różnymi wyjściami:
1x przełączanie włącz/wyłącz, opcjonalnie wyjście PNP lub NPN
2x przełączanie włącz/wyłącz, opcjonalnie wyjście PNP lub NPN
1x wyjście analogowe (4-20 mA lub 0-10V)
1x wyjście analogowe + 1 wyjście PNP

TouchControl
Wszystkie ustawienia wykonywane są za pomocą funkcji TouchControl. Czytelny wyświetlacz LED wyświetla aktualną wartość mierzoną wyrażoną w milimetrach lub centymetrach. Operując dwoma przyciskami poniżej wyświetlacza, wywołujemy proste menu parametryzacji. Punkty detekcji oraz okna pomiarowe mogą być ustawione numerycznie wykorzystując wyświetlacz LED bez konieczności umieszczania obiektu w zasięgu czujnika. Zatem możliwa jest całkowita kalibracja czujnika bez wykorzystania reflektorów, nawet poza aplikacją w której czujnik ma być użyty.


TouchControl z wyświetlaczem LED

Dwie trójkolorowe diody LED
Aktualne wskazania czujnika sygnalizowane są za pomocą dwóch trójkolrowych diod LED. 

Funkcje dodatkowe
Dostępne są funkcję dodatkowe w ramach struktury TouchControl.
Możliwość dostosowania zakresu pomiarowego przez wykorzystanie różnych filtrów pomiarowych oraz zmniejszenie zakresu wykorzystując 10-stopniowy filtr. Ograniczenie zakresu przydatne jest w aplikacjach pomiaru poziomu cieczy przy falującym ruchu cieczy lub aplikacjach, w których części mogą sporadycznie przelatywać pomiędzy czujnikiem, a aktualną powierzchnią pomiarową. Standardowo filtr jest ustawiony na F01. Co oznacza ustawienie czujnika na szybkie zliczanie i kontrolę operacji. Histereza przełączania wyjść może być zmieniona w razie potrzeby. Wyświetlacz LED może być kompletnie wyłączony lub przyciemniony.

Czujniki analogowe
Czujniki analogowe sprawdzają obciążenie podłączone do wyjścia i automatycznie przełączają pomiędzy wyjściem prądowym 4-20 mA i wyjściem napięciowym 0-10 V zależnie od wartości rezystancji. Weryfikacja obciążenia przez czujnik jest zawsze inicjowana przez podłączenie napięcia rooczego.
Jako funkcja dodatkowa w menu TouchControl, użytkownik może ustawić domyślnie wyjście prądowe lub napięciowe. W tej części menu można zmienić sposób wyświetlania na wskazanie procentowe. Gdzie 0% i 100% odpowiadają wartościom granicznym okna pomiarowego.

Synchronizacja
Synchronizacja do 10 czujników odbywa się automatycznie i jest możliwa nawet przy stosowaniu urządzeń o różnym zasięgu. Częstotliwość powtarzania impulsu jest wtedy zdeterminowana przez sensor z największym zasięgiem pomiarowym. Jeżeli czujnik jest elektrycznie połączony przez pin 5 w złączu M12, synchronizacja jest aktywna.
Podczas zsynchronizowanej pracy wszystkie czujniki inicjują pomiar w tym samym czasie. Przy stosunkowo bliskim montażu czujników, mogą odbierać sygnały pochodzące od sąsiednich sensorów. Zjawisko to można wykorzystać do rozszerzenia zakresu detekcji czujnika.


Synchronizacja przez pin 5

Jeżeli w aplikacji występuje więcej niż 10 czujników MIC+, wtedy synchronizacja odbywa się za pomocą SyncBox1. Który jest dostępny jako akcesorium.

Operacje wielowątkowe
Operacje wielowątkowe gwarantują odbiór przez czujnik tylko i wyłącznie własny echo sygnałów, co wyklucza powstawanie zakłóceń pomiędzy sensorami (crosstalk).
Każdy czujnik ma przypisany adres od 1 do 10 w dodatkowym menu. Sensory pracujące w trybie wielowątkowym (Multiplex mode) przeprowadzają pomiary jeden po drugim w kolejności rosnącej.

Programowanie trybu jednoprogowego i wyjścia analogowego
Aby ustawić odpowiednie progi należy albo wpisać numerycznie wykorzystując wyświetlacz LED (więcej w zakładce ustawianie), albo za pomocą procedury uczenia Teach-in. Użytkownik może wybrać metodę, która bardziej mu odpowiada.

Procedura Teach-in
Umieścić obiekt pożądanej odległości (1) od czujnika. Następnie wcisnąć przycisk przypisany do wyjścia aż do wyświetlenia (lub ) na wyświetlaczu LED. Ostatnim krokiem jest ponowne wciśnięcie przycisku w celu zatwierdzenia ustawień.


Procedura Teach-in dla trybu jednoprogowego

Teach-in dla trybu analogowego
W celu zaprogramowania wyjścia analogowego należy umieścić obiekt w najmniejszej wymaganej odległości detekcji (1), następnie wciśnięcie przycisku odpowiedzialnego za wyjście aż do wyświetlenia    na wyświetlaczu LED. Kolejnym krokiem jest przesunięcie obiektu na najdalszą wymaganą odległość detekcji (2). Ostatnim krokiem jest ponowne wciśnięcie przycisku w celu zatwierdzenia ustawień.


Teach-in dla wyjścia analogowego lub trybu okna z dwoma punktami przełączania

Przy programowaniu trybu okna z dwoma punktami przełączania procedura jest taka sama jak w przypadku wyjścia analogowego.

Pokaż więcej
  • Rozdzielczość 0,18 mm
  • Strefa działania od 30mm do 8 m
  • Wyjścia PNP/NPN/analogowe
  • Kompensacja temperatury otoczenia
  • Z wyświetlaczem

Wybrany wariant produktu

Wybrany wariant produktu

Specyfikacja techniczna

IO-LINK Tak
Materiał Mosiądz niklowany
Napięcie zasilania 9-30 V DC
Rozdzielczość 0,18 mm
Stopień ochrony IP IP67
Strefa martwa 200 mm
Wyjście NC, NO, PNP
Wyświetlacz Tak
Zakres detekcji 1300 mm
Zakres max 2000 mm

Opis produktu

Nowoczesny czujnik firmy Microsonic przeznaczony do bezkontaktowego pomiaru odległości i poziomu. Sonda posiada wbudowany wyświetlacz LED oraz przyciski (system Touch Control), które umożliwiają sterowanie, bezpośrednio z poziomu urządzenia lub przy użyciu interfejsu LinkControl. Czujnik jest programowalny.

Czujniki ultradźwiękowe serii MIC+
Sensory w cylindrycznej obudowie M30 oraz z zakresem pomiarowym od 30 mm do 8m (5 zakresów detekcji). W zależności od zakresu detekcji, rozdzielczość pomiaru wynosi od 0.025mm do 2.4 mm. Wszystkie czujniki serii MIC+ są wyposażone w zintegrowany moduł kompensacji temperatury.

Możliwość wyboru między czterema różnymi wyjściami:
1x przełączanie włącz/wyłącz, opcjonalnie wyjście PNP lub NPN
2x przełączanie włącz/wyłącz, opcjonalnie wyjście PNP lub NPN
1x wyjście analogowe (4-20 mA lub 0-10V)
1x wyjście analogowe + 1 wyjście PNP

TouchControl
Wszystkie ustawienia wykonywane są za pomocą funkcji TouchControl. Czytelny wyświetlacz LED wyświetla aktualną wartość mierzoną wyrażoną w milimetrach lub centymetrach. Operując dwoma przyciskami poniżej wyświetlacza, wywołujemy proste menu parametryzacji. Punkty detekcji oraz okna pomiarowe mogą być ustawione numerycznie wykorzystując wyświetlacz LED bez konieczności umieszczania obiektu w zasięgu czujnika. Zatem możliwa jest całkowita kalibracja czujnika bez wykorzystania reflektorów, nawet poza aplikacją w której czujnik ma być użyty.


TouchControl z wyświetlaczem LED

Dwie trójkolorowe diody LED
Aktualne wskazania czujnika sygnalizowane są za pomocą dwóch trójkolrowych diod LED. 

Funkcje dodatkowe
Dostępne są funkcję dodatkowe w ramach struktury TouchControl.
Możliwość dostosowania zakresu pomiarowego przez wykorzystanie różnych filtrów pomiarowych oraz zmniejszenie zakresu wykorzystując 10-stopniowy filtr. Ograniczenie zakresu przydatne jest w aplikacjach pomiaru poziomu cieczy przy falującym ruchu cieczy lub aplikacjach, w których części mogą sporadycznie przelatywać pomiędzy czujnikiem, a aktualną powierzchnią pomiarową. Standardowo filtr jest ustawiony na F01. Co oznacza ustawienie czujnika na szybkie zliczanie i kontrolę operacji. Histereza przełączania wyjść może być zmieniona w razie potrzeby. Wyświetlacz LED może być kompletnie wyłączony lub przyciemniony.

Czujniki analogowe
Czujniki analogowe sprawdzają obciążenie podłączone do wyjścia i automatycznie przełączają pomiędzy wyjściem prądowym 4-20 mA i wyjściem napięciowym 0-10 V zależnie od wartości rezystancji. Weryfikacja obciążenia przez czujnik jest zawsze inicjowana przez podłączenie napięcia rooczego.
Jako funkcja dodatkowa w menu TouchControl, użytkownik może ustawić domyślnie wyjście prądowe lub napięciowe. W tej części menu można zmienić sposób wyświetlania na wskazanie procentowe. Gdzie 0% i 100% odpowiadają wartościom granicznym okna pomiarowego.

Synchronizacja
Synchronizacja do 10 czujników odbywa się automatycznie i jest możliwa nawet przy stosowaniu urządzeń o różnym zasięgu. Częstotliwość powtarzania impulsu jest wtedy zdeterminowana przez sensor z największym zasięgiem pomiarowym. Jeżeli czujnik jest elektrycznie połączony przez pin 5 w złączu M12, synchronizacja jest aktywna.
Podczas zsynchronizowanej pracy wszystkie czujniki inicjują pomiar w tym samym czasie. Przy stosunkowo bliskim montażu czujników, mogą odbierać sygnały pochodzące od sąsiednich sensorów. Zjawisko to można wykorzystać do rozszerzenia zakresu detekcji czujnika.


Synchronizacja przez pin 5

Jeżeli w aplikacji występuje więcej niż 10 czujników MIC+, wtedy synchronizacja odbywa się za pomocą SyncBox1. Który jest dostępny jako akcesorium.

Operacje wielowątkowe
Operacje wielowątkowe gwarantują odbiór przez czujnik tylko i wyłącznie własny echo sygnałów, co wyklucza powstawanie zakłóceń pomiędzy sensorami (crosstalk).
Każdy czujnik ma przypisany adres od 1 do 10 w dodatkowym menu. Sensory pracujące w trybie wielowątkowym (Multiplex mode) przeprowadzają pomiary jeden po drugim w kolejności rosnącej.

Programowanie trybu jednoprogowego i wyjścia analogowego
Aby ustawić odpowiednie progi należy albo wpisać numerycznie wykorzystując wyświetlacz LED (więcej w zakładce ustawianie), albo za pomocą procedury uczenia Teach-in. Użytkownik może wybrać metodę, która bardziej mu odpowiada.

Procedura Teach-in
Umieścić obiekt pożądanej odległości (1) od czujnika. Następnie wcisnąć przycisk przypisany do wyjścia aż do wyświetlenia (lub ) na wyświetlaczu LED. Ostatnim krokiem jest ponowne wciśnięcie przycisku w celu zatwierdzenia ustawień.


Procedura Teach-in dla trybu jednoprogowego

Teach-in dla trybu analogowego
W celu zaprogramowania wyjścia analogowego należy umieścić obiekt w najmniejszej wymaganej odległości detekcji (1), następnie wciśnięcie przycisku odpowiedzialnego za wyjście aż do wyświetlenia    na wyświetlaczu LED. Kolejnym krokiem jest przesunięcie obiektu na najdalszą wymaganą odległość detekcji (2). Ostatnim krokiem jest ponowne wciśnięcie przycisku w celu zatwierdzenia ustawień.


Teach-in dla wyjścia analogowego lub trybu okna z dwoma punktami przełączania

Przy programowaniu trybu okna z dwoma punktami przełączania procedura jest taka sama jak w przypadku wyjścia analogowego.

Akcesoria

Podobne produkty

Powiązane

Nowości

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE FIRMY BERNSTEIN DO MAŁYCH PRĄDÓW I TRUDNYCH WARUNKÓW PRACY

Wyłączniki krańcowe IN73 i MN78 firmy Bernstein idealnie nadają się do małych prądów.

Nowości

Przetworniki sygnałów z pokryciem konformalnym

W przypadku komponentów elektronicznych umieszczonych w pobliżu obszarów o dużym zasoleniu, wilgoci, narażonych na korozję, kontakt z chemikaliami czy innymi przedmiotami może być niezbędne zastosowanie powłoki konformalnej.

Akademia OEM

Przetwornik uniwersalny PR electronics 4116. Jeden przetwornik – wiele rozwiązań!

Przetwornik pomiarowy to dla automatyka jeden z ważniejszych elementów w układzie pomiarowym. To właśnie tutaj podłączane są przewody z czujników monitorujących procesy.

Akademia OEM

Modułowe napędy kół jezdnych serii WD

Napęd serii WD składa się z niezwykle krótkiego koła jezdnego, zintegrowanej przekładni planetarnej oraz łożyska. W połączeniu z silnikiem BLDC i kontrolerem firmy Nanotec stanowi niezwykle kompaktowe rozwiązanie, które upraszcza konstrukcję, poprzez zmniejszenie ilości wymaganych komponentów, w samobieżnych systemach jezdnych, takich jak roboty usługowe lub pojazdy AGV.

Akademia OEM

Napędy w pojazdach AGV

Napędy w pojazdach AGV czy AMR wymagają niezwykle starannego doboru. Źle dobrane komponenty mogą fatalnie przełożyć się na niepowodzenie całej aplikacji i ostatecznie wykluczyć nasz pojazd w dalszych inwestycjach.

Nowości

PR electronics – nowy dostawca przetworników pomiarowych

PR electronics jako wiodący producent przetworników pomiarowych, stawia na wysokiej jakości rozwiązanie powszechnych problemów w kondycjonowaniu sygnałów.

Warianty produktu Rozdzielczość Strefa martwa Wyjście Zakres detekcji Zakres max Cena
0,18 mm
200 mm
NC, NO, PNP
1300 mm
2000 mm
0,18 mm
200 mm
NC, NO, 2x PNP
1300 mm
2000 mm
0,18 mm
200 mm
NC, NO, 2x PNP
1300 mm
2000 mm
0,18 mm
200 mm
0–20 mA, 0–10 V, NC, NO, PNP
1300 mm
2000 mm
0,18 mm
200 mm
0–20 mA, 0–10 V
1300 mm
2000 mm
0,18 mm
200 mm
0–20 mA, 0–10 V
1300 mm
2000 mm
0,025 mm
30 mm
NC, NO, PNP
250 mm
350 mm
0,025 mm
30 mm
NC, NO, PNP
250 mm
350 mm
0,025 mm
30 mm
NC, NO, 2x PNP
250 mm
350 mm
0,025 mm
30 mm
NC, NO, 2x PNP
250 mm
350 mm
0,025 mm
30 mm
0–20 mA, 0–10 V, NC, NO, PNP
250 mm
350 mm
0,025 mm
30 mm
0–20 mA, 0–10 V
250 mm
350 mm
0,18 mm
350 mm
NC, NO, PNP
3400 mm
5000 mm
0,18 mm
350 mm
NC, NO, 2x PNP
3400 mm
5000 mm
0,18 mm
350 mm
NC, NO, 2x PNP
3400 mm
5000 mm
0,18 mm
350 mm
0–20 mA, 0–10 V, NC, NO, PNP
3400 mm
5000 mm
0,18 mm
350 mm
0–20 mA, 0–10 V
3400 mm
5000 mm
0,18 mm
200 mm
0–20 mA, 0–10 V
1300 mm
2000 mm
0,025 mm
65 mm
NC, NO, PNP
350 mm
600 mm
0,025 mm
65 mm
NC, NO, 2x PNP
350 mm
600 mm
0,025 mm
65 mm
NC, NO, 2x PNP
350 mm
600 mm
0,025 mm
65 mm
0–20 mA, 0–10 V, NC, NO, PNP
350 mm
600 mm
0,025 mm
65 mm
0–20 mA, 0–10 V
350 mm
600 mm
0,18 mm
350 mm
0–20 mA, 0–10 V
3400 mm
5000 mm
0,18 mm
600 mm
NC, NO, PNP
6000 mm
8000 mm
0,18 mm
600 mm
NC, NO, 2x PNP
6000 mm
8000 mm
0,18 mm
600 mm
0–20 mA, 0–10 V, NC, NO, PNP
6000 mm
8000 mm
0,18 mm
600 mm
0–20 mA, 0–10 V
6000 mm
8000 mm

Wybrany wariant

Wybierz wariant produktu z listy

Wsparcie techniczne
Lech Dyszlewicz

Sales Engineer BEZPIECZEŃSTWO

+48 501 408 950 +48 501 408 950

Wyślij e-mail Wyślij e-mail

Wsparcie Klienta

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami:

phone 22 863 27 22

Wyślij e-mail Wyślij e-mail