MICROSONIC

MIC+ Czujniki ultradźwiękowe

Nowoczesny czujnik firmy Microsonic przeznaczony do bezkontaktowego pomiaru odległości i poziomu. Sonda posiada wbudowany wyświetlacz LED oraz przyciski (system Touch Control), które umożliwiają sterowanie, bezpośrednio z poziomu urządzenia lub przy użyciu interfejsu LinkControl. Czujnik jest programowalny.

Czujniki ultradźwiękowe serii MIC+
Sensory w cylindrycznej obudowie M30 oraz z zakresem pomiarowym od 30 mm do 8m (5 zakresów detekcji). W zależności od zakresu detekcji, rozdzielczość pomiaru wynosi od 0.025mm do 2.4 mm. Wszystkie czujniki serii MIC+ są wyposażone w zintegrowany moduł kompensacji temperatury.

Możliwość wyboru między czterema różnymi wyjściami:
1x przełączanie włącz/wyłącz, opcjonalnie wyjście PNP lub NPN
2x przełączanie włącz/wyłącz, opcjonalnie wyjście PNP lub NPN
1x wyjście analogowe (4-20 mA lub 0-10V)
1x wyjście analogowe + 1 wyjście PNP

TouchControl
Wszystkie ustawienia wykonywane są za pomocą funkcji TouchControl. Czytelny wyświetlacz LED wyświetla aktualną wartość mierzoną wyrażoną w milimetrach lub centymetrach. Operując dwoma przyciskami poniżej wyświetlacza, wywołujemy proste menu parametryzacji. Punkty detekcji oraz okna pomiarowe mogą być ustawione numerycznie wykorzystując wyświetlacz LED bez konieczności umieszczania obiektu w zasięgu czujnika. Zatem możliwa jest całkowita kalibracja czujnika bez wykorzystania reflektorów, nawet poza aplikacją w której czujnik ma być użyty.


TouchControl z wyświetlaczem LED

Dwie trójkolorowe diody LED
Aktualne wskazania czujnika sygnalizowane są za pomocą dwóch trójkolrowych diod LED. 

Funkcje dodatkowe
Dostępne są funkcję dodatkowe w ramach struktury TouchControl.
Możliwość dostosowania zakresu pomiarowego przez wykorzystanie różnych filtrów pomiarowych oraz zmniejszenie zakresu wykorzystując 10-stopniowy filtr. Ograniczenie zakresu przydatne jest w aplikacjach pomiaru poziomu cieczy przy falującym ruchu cieczy lub aplikacjach, w których części mogą sporadycznie przelatywać pomiędzy czujnikiem, a aktualną powierzchnią pomiarową. Standardowo filtr jest ustawiony na F01. Co oznacza ustawienie czujnika na szybkie zliczanie i kontrolę operacji. Histereza przełączania wyjść może być zmieniona w razie potrzeby. Wyświetlacz LED może być kompletnie wyłączony lub przyciemniony.

Czujniki analogowe
Czujniki analogowe sprawdzają obciążenie podłączone do wyjścia i automatycznie przełączają pomiędzy wyjściem prądowym 4-20 mA i wyjściem napięciowym 0-10 V zależnie od wartości rezystancji. Weryfikacja obciążenia przez czujnik jest zawsze inicjowana przez podłączenie napięcia rooczego.
Jako funkcja dodatkowa w menu TouchControl, użytkownik może ustawić domyślnie wyjście prądowe lub napięciowe. W tej części menu można zmienić sposób wyświetlania na wskazanie procentowe. Gdzie 0% i 100% odpowiadają wartościom granicznym okna pomiarowego.

Synchronizacja
Synchronizacja do 10 czujników odbywa się automatycznie i jest możliwa nawet przy stosowaniu urządzeń o różnym zasięgu. Częstotliwość powtarzania impulsu jest wtedy zdeterminowana przez sensor z największym zasięgiem pomiarowym. Jeżeli czujnik jest elektrycznie połączony przez pin 5 w złączu M12, synchronizacja jest aktywna.
Podczas zsynchronizowanej pracy wszystkie czujniki inicjują pomiar w tym samym czasie. Przy stosunkowo bliskim montażu czujników, mogą odbierać sygnały pochodzące od sąsiednich sensorów. Zjawisko to można wykorzystać do rozszerzenia zakresu detekcji czujnika.


Synchronizacja przez pin 5

Jeżeli w aplikacji występuje więcej niż 10 czujników MIC+, wtedy synchronizacja odbywa się za pomocą SyncBox1. Który jest dostępny jako akcesorium.

Operacje wielowątkowe
Operacje wielowątkowe gwarantują odbiór przez czujnik tylko i wyłącznie własny echo sygnałów, co wyklucza powstawanie zakłóceń pomiędzy sensorami (crosstalk).
Każdy czujnik ma przypisany adres od 1 do 10 w dodatkowym menu. Sensory pracujące w trybie wielowątkowym (Multiplex mode) przeprowadzają pomiary jeden po drugim w kolejności rosnącej.

Programowanie trybu jednoprogowego i wyjścia analogowego
Aby ustawić odpowiednie progi należy albo wpisać numerycznie wykorzystując wyświetlacz LED (więcej w zakładce ustawianie), albo za pomocą procedury uczenia Teach-in. Użytkownik może wybrać metodę, która bardziej mu odpowiada.

Procedura Teach-in
Umieścić obiekt pożądanej odległości (1) od czujnika. Następnie wcisnąć przycisk przypisany do wyjścia aż do wyświetlenia (lub ) na wyświetlaczu LED. Ostatnim krokiem jest ponowne wciśnięcie przycisku w celu zatwierdzenia ustawień.


Procedura Teach-in dla trybu jednoprogowego

Teach-in dla trybu analogowego
W celu zaprogramowania wyjścia analogowego należy umieścić obiekt w najmniejszej wymaganej odległości detekcji (1), następnie wciśnięcie przycisku odpowiedzialnego za wyjście aż do wyświetlenia    na wyświetlaczu LED. Kolejnym krokiem jest przesunięcie obiektu na najdalszą wymaganą odległość detekcji (2). Ostatnim krokiem jest ponowne wciśnięcie przycisku w celu zatwierdzenia ustawień.


Teach-in dla wyjścia analogowego lub trybu okna z dwoma punktami przełączania

Przy programowaniu trybu okna z dwoma punktami przełączania procedura jest taka sama jak w przypadku wyjścia analogowego.

Pokaż więcej
  • Rozdzielczość 0,18 mm
  • Strefa działania od 30mm do 8 m
  • Wyjścia PNP/NPN/analogowe
  • Kompensacja temperatury otoczenia
  • Z wyświetlaczem

Wybrany wariant produktu

Wybrany wariant produktu

Specyfikacja techniczna

IO-LINK Tak
Materiał Mosiądz niklowany
Napięcie zasilania 9-30 V DC
Rozdzielczość 0,18 mm
Stopień ochrony IP IP67
Strefa martwa 200 mm
Wyjście NC, NO, PNP
Wyświetlacz Tak
Zakres detekcji 1300 mm
Zakres max 2000 mm

Opis produktu

Nowoczesny czujnik firmy Microsonic przeznaczony do bezkontaktowego pomiaru odległości i poziomu. Sonda posiada wbudowany wyświetlacz LED oraz przyciski (system Touch Control), które umożliwiają sterowanie, bezpośrednio z poziomu urządzenia lub przy użyciu interfejsu LinkControl. Czujnik jest programowalny.

Czujniki ultradźwiękowe serii MIC+
Sensory w cylindrycznej obudowie M30 oraz z zakresem pomiarowym od 30 mm do 8m (5 zakresów detekcji). W zależności od zakresu detekcji, rozdzielczość pomiaru wynosi od 0.025mm do 2.4 mm. Wszystkie czujniki serii MIC+ są wyposażone w zintegrowany moduł kompensacji temperatury.

Możliwość wyboru między czterema różnymi wyjściami:
1x przełączanie włącz/wyłącz, opcjonalnie wyjście PNP lub NPN
2x przełączanie włącz/wyłącz, opcjonalnie wyjście PNP lub NPN
1x wyjście analogowe (4-20 mA lub 0-10V)
1x wyjście analogowe + 1 wyjście PNP

TouchControl
Wszystkie ustawienia wykonywane są za pomocą funkcji TouchControl. Czytelny wyświetlacz LED wyświetla aktualną wartość mierzoną wyrażoną w milimetrach lub centymetrach. Operując dwoma przyciskami poniżej wyświetlacza, wywołujemy proste menu parametryzacji. Punkty detekcji oraz okna pomiarowe mogą być ustawione numerycznie wykorzystując wyświetlacz LED bez konieczności umieszczania obiektu w zasięgu czujnika. Zatem możliwa jest całkowita kalibracja czujnika bez wykorzystania reflektorów, nawet poza aplikacją w której czujnik ma być użyty.


TouchControl z wyświetlaczem LED

Dwie trójkolorowe diody LED
Aktualne wskazania czujnika sygnalizowane są za pomocą dwóch trójkolrowych diod LED. 

Funkcje dodatkowe
Dostępne są funkcję dodatkowe w ramach struktury TouchControl.
Możliwość dostosowania zakresu pomiarowego przez wykorzystanie różnych filtrów pomiarowych oraz zmniejszenie zakresu wykorzystując 10-stopniowy filtr. Ograniczenie zakresu przydatne jest w aplikacjach pomiaru poziomu cieczy przy falującym ruchu cieczy lub aplikacjach, w których części mogą sporadycznie przelatywać pomiędzy czujnikiem, a aktualną powierzchnią pomiarową. Standardowo filtr jest ustawiony na F01. Co oznacza ustawienie czujnika na szybkie zliczanie i kontrolę operacji. Histereza przełączania wyjść może być zmieniona w razie potrzeby. Wyświetlacz LED może być kompletnie wyłączony lub przyciemniony.

Czujniki analogowe
Czujniki analogowe sprawdzają obciążenie podłączone do wyjścia i automatycznie przełączają pomiędzy wyjściem prądowym 4-20 mA i wyjściem napięciowym 0-10 V zależnie od wartości rezystancji. Weryfikacja obciążenia przez czujnik jest zawsze inicjowana przez podłączenie napięcia rooczego.
Jako funkcja dodatkowa w menu TouchControl, użytkownik może ustawić domyślnie wyjście prądowe lub napięciowe. W tej części menu można zmienić sposób wyświetlania na wskazanie procentowe. Gdzie 0% i 100% odpowiadają wartościom granicznym okna pomiarowego.

Synchronizacja
Synchronizacja do 10 czujników odbywa się automatycznie i jest możliwa nawet przy stosowaniu urządzeń o różnym zasięgu. Częstotliwość powtarzania impulsu jest wtedy zdeterminowana przez sensor z największym zasięgiem pomiarowym. Jeżeli czujnik jest elektrycznie połączony przez pin 5 w złączu M12, synchronizacja jest aktywna.
Podczas zsynchronizowanej pracy wszystkie czujniki inicjują pomiar w tym samym czasie. Przy stosunkowo bliskim montażu czujników, mogą odbierać sygnały pochodzące od sąsiednich sensorów. Zjawisko to można wykorzystać do rozszerzenia zakresu detekcji czujnika.


Synchronizacja przez pin 5

Jeżeli w aplikacji występuje więcej niż 10 czujników MIC+, wtedy synchronizacja odbywa się za pomocą SyncBox1. Który jest dostępny jako akcesorium.

Operacje wielowątkowe
Operacje wielowątkowe gwarantują odbiór przez czujnik tylko i wyłącznie własny echo sygnałów, co wyklucza powstawanie zakłóceń pomiędzy sensorami (crosstalk).
Każdy czujnik ma przypisany adres od 1 do 10 w dodatkowym menu. Sensory pracujące w trybie wielowątkowym (Multiplex mode) przeprowadzają pomiary jeden po drugim w kolejności rosnącej.

Programowanie trybu jednoprogowego i wyjścia analogowego
Aby ustawić odpowiednie progi należy albo wpisać numerycznie wykorzystując wyświetlacz LED (więcej w zakładce ustawianie), albo za pomocą procedury uczenia Teach-in. Użytkownik może wybrać metodę, która bardziej mu odpowiada.

Procedura Teach-in
Umieścić obiekt pożądanej odległości (1) od czujnika. Następnie wcisnąć przycisk przypisany do wyjścia aż do wyświetlenia (lub ) na wyświetlaczu LED. Ostatnim krokiem jest ponowne wciśnięcie przycisku w celu zatwierdzenia ustawień.


Procedura Teach-in dla trybu jednoprogowego

Teach-in dla trybu analogowego
W celu zaprogramowania wyjścia analogowego należy umieścić obiekt w najmniejszej wymaganej odległości detekcji (1), następnie wciśnięcie przycisku odpowiedzialnego za wyjście aż do wyświetlenia    na wyświetlaczu LED. Kolejnym krokiem jest przesunięcie obiektu na najdalszą wymaganą odległość detekcji (2). Ostatnim krokiem jest ponowne wciśnięcie przycisku w celu zatwierdzenia ustawień.


Teach-in dla wyjścia analogowego lub trybu okna z dwoma punktami przełączania

Przy programowaniu trybu okna z dwoma punktami przełączania procedura jest taka sama jak w przypadku wyjścia analogowego.

Akcesoria

Podobne produkty

Powiązane

Akademia OEM

Dalmierze laserowe Dimetix – ostre spojrzenie w dal z bardzo dużą dokładnością

Istnieje wiele aplikacji, w których duże odległości do obiektu muszą być mierzone z najwyższą dokładnością oraz szybkością. Do takich pomiarów zostały stworzone dalmierze laserowe Dimetix.

Akademia OEM

Czujniki ultradźwiękowe Microsonic – od idei do innowacji

Pomysł wykorzystania pomiaru fali dźwiękowej w celach przemysłowych – choć bardzo wyrafinowany – doprowadził do rozwoju czujników ultradźwiękowych, które emitują impulsy dźwiękowe o wysokiej częstotliwości, niesłyszalne dla ludzkiego ucha i mierzą czas, po jakim sygnały powrócą po odbiciu od obiektu.

Nowości

Dalmierze laserowe w automatycznych systemach magazynowych

Dokonuj pomiaru z dokładnością ±1mm na pełnym dystansie. Uniknij kumulowania się błędów i problemu związanego z poślizgiem kół. Częstotliwość pomiaru 250Hz, częstotliwość wyjścia 1000Hz. Zasięg pomiarowy od 0 do 500m

Nowości

Czujniki ultradźwiękowe Microsonic wspomagają pracę maszyn rolniczych i ogrodniczych

Dynamiczny rozwój produkcji rolnej wpływa na rozwój innowacyjności i automatyzacji maszyn rolniczych i ogrodniczych. Zastosowanie inteligentnych czujników ultradźwiękowych przekłada się na zwiększenie produktywności procesu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów pracy, eksploatacji oraz materiałowych.

Z życia firmy

Inwestujemy w bezpieczne i nowoczesne systemy magazynowania

Magazyn jest takim miejscem, w którym bezpieczeństwo jest stale aktualną kwestią, a promowanie bezpiecznego środowiska pracy dla i przez wszystkich pracowników jest fundamentalną częścią naszych zadań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Nowości

GHM GROUP staje się SENSECA

Od kilkudziesięciu lat GHM Group, wraz ze swoimi markami Honsberg, Val.Co, Greisinger, Martens i DeltaOHM, produkuje pionierskie produkty pomiarowe. Te pięć marek jest obecnie łączonych w nową markę Senseca. Nie jest to tylko zabieg brandingowy, celem jest połączenie wiedzy z różnych firm i stworzenie zwinnej firmy, która będzie rozwijać produkty i szybko reagować na potrzeby klientów i trendy rynkowe.

Warianty produktu Rozdzielczość Strefa martwa Wyjście Zakres detekcji Zakres max Cena
0,18 mm 200 mm NC, NO, PNP 1300 mm 2000 mm
0,18 mm 200 mm NC, NO, 2x PNP 1300 mm 2000 mm
0,18 mm 200 mm NC, NO, 2x PNP 1300 mm 2000 mm
0,18 mm 200 mm 0–20 mA, 0–10 V, NC, NO, PNP 1300 mm 2000 mm
0,18 mm 200 mm 0–20 mA, 0–10 V 1300 mm 2000 mm
0,18 mm 200 mm 0–20 mA, 0–10 V 1300 mm 2000 mm
0,025 mm 30 mm NC, NO, PNP 250 mm 350 mm
0,025 mm 30 mm NC, NO, PNP 250 mm 350 mm
0,025 mm 30 mm NC, NO, 2x PNP 250 mm 350 mm
0,025 mm 30 mm NC, NO, 2x PNP 250 mm 350 mm
0,025 mm 30 mm 0–20 mA, 0–10 V, NC, NO, PNP 250 mm 350 mm
0,025 mm 30 mm 0–20 mA, 0–10 V 250 mm 350 mm
0,18 mm 350 mm NC, NO, PNP 3400 mm 5000 mm
0,18 mm 350 mm NC, NO, 2x PNP 3400 mm 5000 mm
0,18 mm 350 mm NC, NO, 2x PNP 3400 mm 5000 mm
0,18 mm 350 mm 0–20 mA, 0–10 V, NC, NO, PNP 3400 mm 5000 mm
0,18 mm 350 mm 0–20 mA, 0–10 V 3400 mm 5000 mm
0,18 mm 200 mm 0–20 mA, 0–10 V 1300 mm 2000 mm
0,025 mm 65 mm NC, NO, PNP 350 mm 600 mm
0,025 mm 65 mm NC, NO, 2x PNP 350 mm 600 mm
0,025 mm 65 mm NC, NO, 2x PNP 350 mm 600 mm
0,025 mm 65 mm 0–20 mA, 0–10 V, NC, NO, PNP 350 mm 600 mm
0,025 mm 65 mm 0–20 mA, 0–10 V 350 mm 600 mm
0,18 mm 350 mm 0–20 mA, 0–10 V 3400 mm 5000 mm
0,18 mm 600 mm NC, NO, PNP 6000 mm 8000 mm
0,18 mm 600 mm NC, NO, 2x PNP 6000 mm 8000 mm
0,18 mm 600 mm 0–20 mA, 0–10 V, NC, NO, PNP 6000 mm 8000 mm
0,18 mm 600 mm 0–20 mA, 0–10 V 6000 mm 8000 mm

Wybrany wariant

Wybierz wariant produktu z listy

Wsparcie techniczne
Lech Dyszlewicz

Sales Engineer BEZPIECZEŃSTWO

+48 501 408 950 +48 501 408 950

Wyślij e-mail Wyślij e-mail

Wsparcie Klienta

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami:

phone 22 863 27 22

Wyślij e-mail Wyślij e-mail