Opublikowane 2021-06-16

Przetwornik uniwersalny PR electronics 4116. Jeden przetwornik – wiele rozwiązań!

Akademia OEM

Przetwornik pomiarowy to dla automatyka jeden z ważniejszych elementów w układzie pomiarowym.

To właśnie tutaj podłączane są przewody z czujników monitorujących procesy. Przetwornik, po wybraniu odpowiednich nastaw przez operatora, zapewnia zamianę wielkości fizycznych na sygnały przemysłowe (prądowe lub napięciowe). Ponadto, sygnał wychodzący z przetwornika przechodzi linearyzację oraz jest wzmacniany. Przetworniki pomiarowe zapewniają też dodatkową ochronę sterowników lub kart wejść poprzez obecność separacji galwanicznej pomiędzy poszczególnymi kanałami, która eliminuje wpływ zakłóceń na jakość pomiaru.

W PROCESACH PRZEMYSŁOWYCH ZACHODZI KONIECZNOŚĆ MONITOROWANIA RÓŻNYCH PARAMETRÓW A NAJCZĘŚCIEJ JEST TO TEMPERATURA. 

Pomiary tej wielkości przeważnie przeprowadzane są przez dwa rodzaje czujników. Są to czujniki rezystancyjne, bardziej znane jako czujniki PT, oraz czujniki termoelektryczne czyli termopary. Oba rozwiązania mają swoje plusy i minusy. Jednak co w przypadku, kiedy w procesie trzeba wykorzystać dwa rodzaje takich czujników? Gdy dojdą do tego inne procesy, które także należy monitorować, dojdziemy do wniosku że potrzebnych jest kilka rodzajów przetworników. Różne metody programowania, różnice w dokumentacji technicznej czy inne charakterystyki pracy to problemy, które możemy napotkać. 

W takim przypadku doskonałym rozwiązaniem jest przetwornik 4116 duńskiej firmy PR electronics.

Jest to urządzenie uniwersalne, które obsługuje poniższe rodzaje sygnałów wejściowych:
  • Sygnały prądowe z czujników pasywnych oraz aktywnych,
  • Sygnały napięciowe, 
  • Sygnały potencjometryczne,
  • Sygnały z rezystancyjnych czujników temperatury 2-, 3- lub 4-przewodowych, 
  • Sygnały rezystancji liniowej,
  • Sygnały z czujników termopary.

Przetwornik 4116 daje możliwość zamiany powyższych sygnałów na standardowe sygnały przemysłowe, czyli 0-10 V oraz 4-20 mA. Ponadto, użytkownik ma do dyspozycji dwa wyjścia przekaźnikowe mogące pracować w trybie okna (window), wartości granicznej (setpoint) lub błędu czujnika (sensor error).

Wszystkie przetworniki PR electronics z serii 4000 są programowalne w prosty sposób przy pomocy dedykowanego programatora, który pełni także funkcję wyświetlacza.

Tekstowe menu w przejrzysty sposób pomaga przejść przez cały proces konfiguracji. Dodatkowo, przetworniki posiadają izolację galwaniczną na poziomie 2,3 kV AC pomiędzy kanałami zasilania a obwodami wejściowym, wyjściowym oraz kanałami przekaźnikowymi. Przed opuszczeniem duńskiej fabryki, wszystkie moduły zostały przetestowane pod kątem poprawności działania izolacji, czego potwierdzeniem jest zielona kropka na spodzie urządzenia. Kolejnym atutem jest oszczędność miejsca przez brak otworów wentylacyjnych, dzięki czemu możliwe jest umieszczenie modułów bezpośrednio obok siebie oraz w dowolnej orientacji. Jest to dodatkowo dowód na niską energochłonność na poziomie ≤2,5 W. 

Wsparcie techniczne
Artur KampczykArtur Kampczyk

Product Specialist STEROWANIE

+48 601 388 886 +48 601 388 886

Wyślij e-mail Wyślij e-mail

Wsparcie Klienta

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami:

phone 22 863 27 22

Wyślij e-mail Wyślij e-mail