ALLEN-BRADLEY

Przekaźnik bezpieczeństwa GSR DIS

Przekaźniki bezpieczeństwa GSR mogą zastąpić dwa tradycyjne przekaźniki bezpieczeństwa dzięki temu, że posiadają dwa wejścia 2-kanałowe bezpieczeństwa w przeciwieństwie do tradycyjnych przekaźników bezpieczeństwa z jednym wejściem. Te dwa wejścia mogą być skonfigurowane za pomocą przełącznika obrotowego, który znajduje na panelu przednim przekaźnika. Logika „AND”, „OR” i funkcja resetu jest wybierana za pomocą właśnie tego przełącznika. Ponadto GSR ma zaaprobowaną koncepcję połączenia jednoprzewodowego do rozszerzania i kaskadowania funkcji bezpieczeństwa.

 

Wiele różnych rodzajów urządzeń
bezpieczeństwa może być podłączonych
do wejścia uniwersalnego.

Przekaźnik dwuwejściowy może
obsłużyć 2 dwukanałowe urządzenia,
upraszczając oprzewodowanie i ułatwiając
testowanie.

Przełącznik obrotowy z przodu urządzenia
konfiguruje tryby resetu i logikę między
dwoma urządzeniami.

W tym przypadku przekaźnik bezpieczeństwa
jest skonfigurowany zgodnie z logiką ”AND”
Jeżeli którekolwiek urządzenie bezpieczeństwa,
podłączone do przekaźnika GSR, zmieni stan
swoich wyjść to GSR wyśle sygnał do
bezpiecznego zatrzymania.

Przekaźnik SI nadzoruje globalny stop
awaryjny i przesyła ten sygnał poprzez
jednoprzewodowe łącze bezpieczeństwa,
które jest podłączone do przekaźników
wszystkich stref, zapewniając poziom
bezpieczeństwa Ple i SIL3.

Wiele urządzeń jest dedykowanych do
jednej strefy za pomocą przekaźników
2-wejściowych.Każdy przekaźnik DI jest
przeznaczony do jednej strefy, która
obsługuje wiele urządzeń dzięki konfiguracji
”AND/OR”. Łącze jednoprzewodowe ma
funkcję ”AND” z wejściami bezpieczeństwa,
które również mają funkcję ”AND” między sobą.
System może być również skonfigurowany
jako połączenie "AND", "OR" lub "AND" / "OR".
“OR” or “AND”/“OR”.

Proste rozszerzenie o dodatkowe wyjścia
bezpieczne poprzez jednoprzewodowe
łącze bezpieczeństwa bez konieczności
używania wyjść bezpiecznych z modułu
bazowego.

Każdy dodatkowy moduł rozszerzający
daje dodatkowo 4 wyjścia bezpieczne
NO zwłoczne lub bezzwłoczne.


Właściwości techniczne

W zależności od wymagań bezpieczeństwa

• Zestyki z wymuszonym prowadzeniem

• Zdublowane zestyki wyjściowe

• Redundacja wewnętrzna/zewnętrzna

• Nadzorowane kasowanie

 

Zalety dla użytkownika

• Najwyższy poziom bezpieczeństwa

• 4 PNP wyjścia bezpieczne i 1 PNP wyjście sygnałowe

• Maks. obciążenie 1,5 A

• Nadzorowanie styczników zewnętrznych

• Małe wymiary

• Zaciski wyjmowane

• Międzynarodowe atesty

• Wskazywanie statusu za pomocą LED

 

Wskazywanie statusu

PWR/Fault

Green colormark

Status i diagnostyka

IN1

Green colormark

Status Wejścia 1

IN2

Green colormark

Status Wejścia 2

Logic in

Green colormark

Status wejścia SWS

Out

Green colormark

Status Wyjść

 

Używany z

• Stop awaryjny

• Wyłączniki drzwiowe

• Wyłączniki bezkontaktowe

• Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

• 3-pozycyjne urządzenie akceptujące

• Wyłączniki nożne

• Maty bezpieczeństwa

 

Pokaż więcej
  • 2 wejścia 2-kanałowe
  • Funkcje logiczne
  • Kontrola stref

Wybrany wariant produktu

Wybrany wariant produktu

Specyfikacja techniczna

Czas wyłączania 35 ms
Maks. prąd zestyku 14,24 1,5 A, 34, 44 0,5 A
Montaż Szyna DIN
MTTFd 484 year
PL e enl. EN ISO 13849-1
Pobór mocy 2,5 W
Reset Automatyczny, Manualny, Nadzorowany
SIL 3 enl. EN IEC 62061
Stopień ochrony: obudowa IP40
Stopień ochrony: zaciski IP20
Wskazywanie statusu 5 x LED
Wyjścia bezpieczne 4 PNP
Wyjście sygnałowe 1 PNP
Zakres temperatur do 55 °C
Zakres temperatur od -5 °C

Wymiary i połączenia

Powiększ

A1&A2 = Zasilanie
S12&S22 = Wejście bezpieczne 1
S32&S42 = Wejście bezpieczne 2
S11&S21 = Wyjście testu dla wejść bezpiecznych
S34 = Reset
Y32 = Wyjście sygnałowe PNP
L12 = Wejście bezpieczne SWS
L11 = Wyjście bezpieczne SWS
14 = Wyjście bezpieczne 1
24 = Wyjście bezpieczne 2
34 = Wyjście bezpieczne 3
44 = Wyjście bezpieczne 4

Powiększ

1. Podłączenie dwukanałowe. Nadzorowanie krzyżowe. Max PLe
2. Podłączenie dwukanałowe, bez nadzorowania krzyżowego. (Aplikacje z Matami). Max PLd
3. Sygnał 24 V DC, statyczny lub OSSD. (Kurtyna świetlna bezpieczeństwa / Sensaguard). Max PLe
4. Podłączenie jednokanałowe. Max PLb
5. Podłączenie dwukanałowe z tego samego źródła. Max PLd.

Powiększ

Połączenie jednokanałowe, wejście 1
Połączenie dwukanałowe, wejście 2

Powiększ

Mata, wejście 1
Kurtyna / Sensaguard, wejście 2

Powiększ

Wyjścia bezpieczeństwa pozostają aktywne w przypadku, gdy co najmniej
jedno wejście bezpieczeństwa jest zamknięte lub wejście L12 ma stan wysoki.

Powiększ

Wyjścia bezpieczeństwa pozostają aktywne w przypadku, gdy dwa
wejścia bezpieczeństwa są zamknięte lub wejście L12 ma stan wysoki.

Powiększ

Wyjścia bezpieczeństwa pozostają aktywne w przypadku, gdy co najmniej
jedno wejście bezpieczeństwa jest zamknięte i wejście L12 ma stan wysoki.

Powiększ

Wyjścia bezpieczeństwa pozostają aktywne w przypadku, gdy dwa
wejścia bezpieczeństwa są zamknięte i wejście L12 ma stan wysoki.

Powiększ

Automatyczne kasowanie - mostek A1 - S34.
Nadzorowane kasowanie ręczne - przycisk chwilowy
jest podłącznony pomiędzy A1 i S34
razem z monitorowaniem styczników zewnętrznych K1 i K2

Powiększ

Kaskada szeregowa

Czas reakcji przy połączeniu szeregowym GSR

- maks. długość kabla między zaciskami L11 jednego przekaźnika i L12
drugiego przekaźnika wynosi 30 m
- nie ma ograniczenia ilości przekaźników w kaskadzie

Powiększ

Kaskada równoległa

Czas reakcji przy połączeniu równoległym GSR

- maks. długość kabla między zaciskiem L11 i zaciskiem L12
ostatniego przekaźnika wynosi 30 m
- rekomendowana ilość przekaźników w kaskadzie to 10 sztuk.

Powiększ

Procedura uczenia urządzenia

1.
Odłącz zasilanie i ustaw przełącznik obrotowy w pozycji 0.
Włącz zasilanie, dioda "PWR" miga na czerwono.
2.
Ustaw wymaganą konfigurację za pomocą przełącznika obrotowego -
dioda IN 1 miga.
3.
Wyłącz i włącz zasilanie.

Rysunki techniczne

Opis produktu

Przekaźniki bezpieczeństwa GSR mogą zastąpić dwa tradycyjne przekaźniki bezpieczeństwa dzięki temu, że posiadają dwa wejścia 2-kanałowe bezpieczeństwa w przeciwieństwie do tradycyjnych przekaźników bezpieczeństwa z jednym wejściem. Te dwa wejścia mogą być skonfigurowane za pomocą przełącznika obrotowego, który znajduje na panelu przednim przekaźnika. Logika „AND”, „OR” i funkcja resetu jest wybierana za pomocą właśnie tego przełącznika. Ponadto GSR ma zaaprobowaną koncepcję połączenia jednoprzewodowego do rozszerzania i kaskadowania funkcji bezpieczeństwa.

 

Wiele różnych rodzajów urządzeń
bezpieczeństwa może być podłączonych
do wejścia uniwersalnego.

Przekaźnik dwuwejściowy może
obsłużyć 2 dwukanałowe urządzenia,
upraszczając oprzewodowanie i ułatwiając
testowanie.

Przełącznik obrotowy z przodu urządzenia
konfiguruje tryby resetu i logikę między
dwoma urządzeniami.

W tym przypadku przekaźnik bezpieczeństwa
jest skonfigurowany zgodnie z logiką ”AND”
Jeżeli którekolwiek urządzenie bezpieczeństwa,
podłączone do przekaźnika GSR, zmieni stan
swoich wyjść to GSR wyśle sygnał do
bezpiecznego zatrzymania.

Przekaźnik SI nadzoruje globalny stop
awaryjny i przesyła ten sygnał poprzez
jednoprzewodowe łącze bezpieczeństwa,
które jest podłączone do przekaźników
wszystkich stref, zapewniając poziom
bezpieczeństwa Ple i SIL3.

Wiele urządzeń jest dedykowanych do
jednej strefy za pomocą przekaźników
2-wejściowych.Każdy przekaźnik DI jest
przeznaczony do jednej strefy, która
obsługuje wiele urządzeń dzięki konfiguracji
”AND/OR”. Łącze jednoprzewodowe ma
funkcję ”AND” z wejściami bezpieczeństwa,
które również mają funkcję ”AND” między sobą.
System może być również skonfigurowany
jako połączenie "AND", "OR" lub "AND" / "OR".
“OR” or “AND”/“OR”.

Proste rozszerzenie o dodatkowe wyjścia
bezpieczne poprzez jednoprzewodowe
łącze bezpieczeństwa bez konieczności
używania wyjść bezpiecznych z modułu
bazowego.

Każdy dodatkowy moduł rozszerzający
daje dodatkowo 4 wyjścia bezpieczne
NO zwłoczne lub bezzwłoczne.


Właściwości techniczne

W zależności od wymagań bezpieczeństwa

• Zestyki z wymuszonym prowadzeniem

• Zdublowane zestyki wyjściowe

• Redundacja wewnętrzna/zewnętrzna

• Nadzorowane kasowanie

 

Zalety dla użytkownika

• Najwyższy poziom bezpieczeństwa

• 4 PNP wyjścia bezpieczne i 1 PNP wyjście sygnałowe

• Maks. obciążenie 1,5 A

• Nadzorowanie styczników zewnętrznych

• Małe wymiary

• Zaciski wyjmowane

• Międzynarodowe atesty

• Wskazywanie statusu za pomocą LED

 

Wskazywanie statusu

PWR/Fault

Green colormark

Status i diagnostyka

IN1

Green colormark

Status Wejścia 1

IN2

Green colormark

Status Wejścia 2

Logic in

Green colormark

Status wejścia SWS

Out

Green colormark

Status Wyjść

 

Używany z

• Stop awaryjny

• Wyłączniki drzwiowe

• Wyłączniki bezkontaktowe

• Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

• 3-pozycyjne urządzenie akceptujące

• Wyłączniki nożne

• Maty bezpieczeństwa

 

Akcesoria

Powiązane

Nowości

Przetworniki sygnałów z pokryciem konformalnym

W przypadku komponentów elektronicznych umieszczonych w pobliżu obszarów o dużym zasoleniu, wilgoci, narażonych na korozję, kontakt z chemikaliami czy innymi przedmiotami może być niezbędne zastosowanie powłoki konformalnej.

Nowości

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE FIRMY BERNSTEIN DO MAŁYCH PRĄDÓW I TRUDNYCH WARUNKÓW PRACY

Wyłączniki krańcowe IN73 i MN78 firmy Bernstein idealnie nadają się do małych prądów.

Akademia OEM

Przetwornik uniwersalny PR electronics 4116. Jeden przetwornik – wiele rozwiązań!

Przetwornik pomiarowy to dla automatyka jeden z ważniejszych elementów w układzie pomiarowym. To właśnie tutaj podłączane są przewody z czujników monitorujących procesy.

Akademia OEM

Modułowe napędy kół jezdnych serii WD

Napęd serii WD składa się z niezwykle krótkiego koła jezdnego, zintegrowanej przekładni planetarnej oraz łożyska. W połączeniu z silnikiem BLDC i kontrolerem firmy Nanotec stanowi niezwykle kompaktowe rozwiązanie, które upraszcza konstrukcję, poprzez zmniejszenie ilości wymaganych komponentów, w samobieżnych systemach jezdnych, takich jak roboty usługowe lub pojazdy AGV.

Akademia OEM

Napędy w pojazdach AGV

Napędy w pojazdach AGV czy AMR wymagają niezwykle starannego doboru. Źle dobrane komponenty mogą fatalnie przełożyć się na niepowodzenie całej aplikacji i ostatecznie wykluczyć nasz pojazd w dalszych inwestycjach.

Nowości

PR electronics – nowy dostawca przetworników pomiarowych

PR electronics jako wiodący producent przetworników pomiarowych, stawia na wysokiej jakości rozwiązanie powszechnych problemów w kondycjonowaniu sygnałów.

Warianty produktu Cena

Wybrany wariant

Wybierz wariant produktu z listy

Wsparcie techniczne
Jarosław Kalista

Business Area Manager BEZPIECZEŃSTWO

+48 606 274 676 +48 606 274 676

Wyślij e-mail Wyślij e-mail

Wsparcie Klienta

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami:

phone 22 863 27 22

Wyślij e-mail Wyślij e-mail