Opublikowane 2023-04-20

Kup właściwy przepływomierz i pozbądź się problemów!

W temacie pomiaru i regulacji przepływu OEM Automatic oferuje produkty wiodących marek – z Brooks Instruments na czele. Posiadamy bardzo duży wybór przepływomierzy do różnych zastosowań.

Akademia OEM

DOBÓR ODPOWIEDNIEGO PRZEPŁYWOMIERZA

Chętnie pomożemy Ci w doborze odpowiedniego urządzenia dla danego procesu. Poniżej prezentujemy istotne cechy przy zakupie przepływomierza. Informacje te mogą pomóc w sortowaniu szerokiej gamy produktów, które mamy do zaoferowania. W razie dalszych pytań prosimy o bezpośredni kontakt!

MEDIA

Gęstość i lepkość medium określają rodzaj wymaganego pływaka i rurki/korpusu miernika. Podczas pomiaru mediów o dużej lepkości, takich jak oliwa z oliwek, nie można użyć zbyt wąskiej rurki, ponieważ  spowodowałoby to problemy w poruszaniu się pływaka. Medium określa również rodzaj uszczelki jaki powinien być zastosowany w mierniku (na przykład bardziej wytrzymała uszczelka niezbędna jest, gdy medium jest agresywne).

MEDIA I TEMPERATURA OTOCZENIA

Właściwości cieczy i gazów zmieniają się w zależności od temperatury, na którą są wystawione. Na przykład woda w temperaturze pokojowej jest cieczą, ale po przekroczeniu temperatury wrzenia zamienia się w parę, która staje się znacznie mniej lepka i ma mniejszą gęstość. Ważne jest również, aby wiedzieć, na jaką temperaturę otoczenia będzie narażony miernik. Dla przykłdu plastikowy miernik będzie mniej odpowiedni do bardzo gorących środowisk.

ZAKRES MAKS. PRZEPŁYWU I JEDNOSTKA

Ważne jest określenie obszaru, który ma być mierzony i/lub kontrolowany przez miernik/regualtor oraz określenie jednostki. Pamietaj, że 1000 litrów na godzinę i 1000 litrów na minutę to bardzo różne przepływy!

CIŚNIENIE NA WLOCIE I WYLOCIE

Ciśnienie na wlocie i wylocie jest bezpośrednio skorelowane z przepływem mediów. Określone medium porusza się przez miernik z różną prędkością w zależności od ciśnienia, któremu jest poddawane. Dlatego ważne jest, aby określić, jakie jest to ciśnienie, ponieważ zmiany ciśnienia spowodują zmiany przepływu.

DOKŁADNOŚĆ W PROCENTACH

W zależności od rodzaju procesu wymagana dokładność pomiaru może być różna. W przemyśle farmaceutycznym uzyskanie właściwej dawki może być kluczowe, podczas gdy w innych zastosowaniach wymagany jest jedynie przybliżony odczyt przepływu.

PRZYŁĄCZE PROCESOWE

Zastanów się jakie przyłącze powinien mieć Twój przepływomierz, aby łatwo podłączyć go do instalacji. Istnieje wiele różnych przyłączy i często możemy dostosować przyłącze miernika do instalacji procesowej.

MIERZYĆ I/LUB KONTROLOWAĆ PRZEPŁYW

Jednym z czynników decydujących o wyborze przepływomierza jest określenie czy powinien on tylko mierzyć lub tylko kontrolować, czy też zarówno mierzyć, jak i kontrolować przepływ. To wpływa na decyzję, czy przepływomierz musi mieć wbudowany zawór regulacyjnym, czy nie.

SYGNAŁ

Przy zakupie przepływomierza masowego należy wiedzieć, w jaki sposób chcemy się z nim komunikować, czy ma to być komunikacja cyfrowa (ProfiNET, EtherNET/IP, RS-485)  czy analogowa (4-20 mA i 0-5 V).

PRZEPŁYW WOLMETRYCZNY

Przepływ wyrażony w jednostkach objętości na jednostkę czasu.

NORMALNY L/MIN (NLPM)

Przepływ wyrażony w litrach na minutę, w normalnych warunkach temperaturowych.

STANDARDOWY L/MIN (SLPM)

Przepływ wyrażony w litrach na minutę, w warunkach temperatury odniesienia.

% DOKŁADNOŚĆ

Jak wynik pomiaru jest blisko wartości rzeczywistej.

POWTARZALNOŚĆ

Jak często wynik jest dokładny w tych samych warunkach i przy tych samych parametrach.

BAR A (BEZWZGLĘDNY)

Ciśnienie w porównaniu z idealną próżnią.

BAR G (GAUGE)

Różnica ciśnienia pomiędzy układem/procesem a otaczającą atmosferą.

% F.S/FULL SCALE

Bliskość wartości rzeczywistej wyrażona jako procent maksymalnej wartości skali.

%O.R/OF READING

Bliskość wartości rzeczywistej wyrażona jako procent wartości widzianej w czasie rzeczywistym.

NOD

Każdy pojedynczy element systemu magistralnego.

Powiązane produkty

Wsparcie techniczne
Dawid Mieszkowski

Product Manager
 PNEUMATYKA

+48 667 900 155 +48 667 900 155

Wyślij e-mail Wyślij e-mail

Wsparcie Klienta

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami:

phone 22 863 27 22

Wyślij e-mail Wyślij e-mail