Opublikowane 2024-02-14

Inwestujemy w bezpieczne i nowoczesne systemy magazynowania

Magazyn jest takim miejscem, w którym bezpieczeństwo jest stale aktualną kwestią, a promowanie bezpiecznego środowiska pracy dla i przez wszystkich pracowników jest fundamentalną częścią naszych zadań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Z życia firmy

Nasze inwestycje bazują na 17 celach Zrównoważonego Rozwoju opracowanych przez ONZ

Mając na uwadze cel nr 8: „Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi” – staramy się stwarzać coraz lepsze warunki pracy dla naszych pracowników, aby postrzegali swoje miejsca pracy i własne zaangażowanie jako podstawę zrównoważonego wzrostu gospodarczego naszej firmy.

Nowoczesne rozwiązania

Parę lat temu rozpoczęliśmy projekt unowocześniania naszego magazynu poprzez wprowadzenie innowacyjnych zmian składowania towaru. Zainwestowaliśmy w regały wysokiego składu wyposażone w siatki ochronne, które ułatwiają i zabezpieczają wszelkie operacje wykonywane z ładunkiem na regale. Dodatkowo pozwalają na składowanie niestandardowych palet bez konieczności przepakowywania towaru.

W trosce o pracownika i środowisko

W magazynie używamy tylko elektrycznych wózków widłowych przyjaznych środowisku. Sukcesywnie zastępujemy standardowe regały półkowe modułami regałów windowych. Działający w modelu „towar do człowieka” system magazynowania ułatwia konfekcjonowanie towaru, dostarczając pozycje zamówień bezpośrednio do operatora. Pozwala to na zaoszczędzenie powierzchni składowania i optymalne jej wykorzystanie, zarazem tworzy ergonomiczne i bezpieczne stanowiska pracy.

 


Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych priorytetów w budowaniu dialogu ku przyszłości, poznaj nasze

Cele zróżnicowanego rozwoju

Wsparcie Klienta

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami:

phone 22 863 27 22

Wyślij e-mail Wyślij e-mail