Opublikowane 2024-03-20

Jakość i zrównoważony rozwój

Z myślą o przyszłości dbamy o nasze środowisko naturalne. Każdego dnia efektywnie korzystamy z dostępnych zasobów i minimalizujemy potencjalne zagrożenia. Dążymy do zrównoważonego rozwoju, który długofalowo uwzględnia aspekty środowiskowe oraz równowagę między wymogami społecznymi i gospodarczymi. W ciągle zmieniającym się świecie nieustannie musimy się rozwijać, a codzienne zaangażowanie naszych pracowników jest niezbędnym warunkiem sukcesu. Nasze główne cele to zapewnienie stabilnego i rentownego rozwoju biznesu, zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko, utrzymanie wysokiej etyki pracy oraz bycie atrakcyjnym pracodawcą i partnerem biznesowym.

Z życia firmy

PRODUKTY

Jako firma o międzynarodowym zasięgu zdajemy sobie sprawę z pozytywnego wpływu, jaki możemy mieć na świat. Z tego powodu współpracujemy wyłącznie z wyspecjalizowanymi producentami – liderami w branży. Będąc lokalnym dystrybutorem, ponosimy pełną odpowiedzialność za oferowane produkty, powstające w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania i technologie. 

Swoje zasoby i kompetencje naszych pracowników wykorzystujemy, by prowadzić dialog z naszymi dostawcami. W procesie rozwoju produktów promujemy te cechy, które przyczynią się do zaspokajania potrzeb w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz uwzględniając potrzeby przyszłych pokoleń.


LUDZIE

Zasadnicze znaczenie dla sukcesu firmy ma kultura miejsca pracy. Wspierając podejście inkluzywne, akceptujemy różnorodność, a każdy członek zespołu może pozostać sobą w drodze do sukcesu. Chcemy tworzyć otoczenie, które zachęca i wspomaga naszych pracowników w procesie rozwoju umiejętności i wiedzy. Wspieramy i szanujemy różnice, które składają się na wyjątkowość każdego człowieka. Takie podejście umożliwia nam wykorzystanie potencjału całego zespołu i jest podstawą trwałego wzrostu gospodarczego.

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy jest najwyższym priorytetem. Wszystkie nasze działania w obszarze pracowniczym charakteryzują się profesjonalnym podejściem i są zgodne z jasnymi wytycznymi. Nasz kodeks wymaga również od naszych dostawców potwierdzenia, że działają zgodnie z prawem każdego kraju, przeciwdziałają korupcji, oferują swoim pracownikom bezpieczne 
i zdrowe środowisko pracy oraz nie zatrudniają dzieci.


PLANETA

Nasza firma promuje i wspiera innowacyjny rozwój produktów, dąży do usprawnienia procesów logistycznych i obsługi Klienta, inwestuje w bezpieczne i nowoczesne systemy magazynowania. Każdego dnia dokonujemy drobnych zmian, które przynoszą korzyści związane z ochroną środowiska naturalnego i minimalizują zużycie zasobów naturalnych. Staramy się m.in. ograniczać wpływ naszych działań biznesowych na środowisko naturalne. W pełni zdajemy sobie sprawę z faktu, że powstrzymanie zmian klimatycznych to jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów.Nasze działania obejmują: 

  • Znaczącą redukcję plastiku
  • Optymalizację gospodarki odpadami
  • Oszczędzanie energii
  • Zachęcanie do działań proekologicznych oraz zdrowego trybu życia
  • Działania i akcje charytatywne na rzecz dzieci
  • Działania i akcje charytatywne na rzecz zwierząt

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKOŚCIOWA

Stanowi ona jeden z kluczowych elementów funkcjonowania naszej firmy na rynku i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Dlatego każdego dnia się doskonalimy.

Przyjęty przez nas system zarządzania jakością OEM Quality Development (OQD) pozwala nam stale dokonywać usprawnień prowadzących do większego bezpieczeństwa dostaw oraz poszerzania oferty. Dążymy do tego, by dostarczać naszym Klientom produkty zgodne z ich oczekiwaniami, potrzebami i wymaganiami, tworząc klimat dobrej współpracy i zaufania.

SKUTECZNE ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

Niestety nie można całkowicie wyeliminować reklamacji – ich obsługa to prawdziwy sprawdzian dla firmy.

W trosce o podniesienie poziomu obsługi Klienta wprowadziliśmy nowy system zarządzania reklamacjami. Jego wdrożenie usprawnia proces rejestracji i rozpatrzenia zdarzenia, a jednocześnie motywuje nas do stałego doskonalenia się i rozwoju.

CERTYFIKACJA JAKOŚCI

Pragniemy oferować produkty, które zasługują na uznanie naszych Klientów. Jakość ma dla naszej firmy strategiczne znaczenie. Chcemy być postrzegani jako solidny partner, wzbudzający szacunek zarówno wśród Klientów, jak i konkurencji. W celu realizacji naszej polityki jakości wdrożony został i funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2015 i AQAP 2110:2016.Jest on utrzymywany i doskonalony przy pełnym zaangażowaniu kierownictwa i wszystkich pracowników.

Wsparcie Klienta

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami:

phone 22 863 27 22

Wyślij e-mail Wyślij e-mail