ALLEN-BRADLEY

Nowe normy EN ISO 13849-1 i EN 62061

Akcesoria

Zarówno norma EN ISO 13849-1 (określa PL), jak i norma EN 62061 (określająca SIL) spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej.


EN ISO 13849-1: Bezpieczeństwo maszyn − Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwemEN62061: Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem.

Popularna norma EN 954-1, która została opublikowana w grudniu 1996 roku, nie odnosi się do stosowania układów elektronicznych w funkcjach związanych z bezpieczeństwem. Z tego powodu w niedostatecznym stopniu odzwierciedla aktualny stan techniki i dlatego została zastąpiona w listopadzie 2006 roku normą EN ISO 13849-1.
Główną zmianą było to, że programowalne elektroniczne systemy sterowania mogły być teraz rozpatrywane. EN954-1 miała przestać obowiązywać z końcem października 2009. Do tego czasu zarówno EN954-1 jak i EN-ISO 13849-1 mogły być używane.
Ze względu na problemy w zrozumieniu i zastosowaniu normy EN ISO 13849-1 postanowiono przedłużyć ważność normy EN954-1 do 31.12.2011. Od 01.01.2012 obowiązuje tylko EN ISO 13849-1.


Różnice między EN ISO 13849-1 i EN 62061

Norma EN ISO 13849-1 ma szerokie zastosowanie i uwzględnia wszystkie technologie, w tym elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne i mechaniczne. Stara norma EN 954-1 była zbyt ograniczona i straciła rację bytu w bardziej złożonych systemach sterowania maszynami.
EN ISO 13849-1 dostarcza rozwiązania do złożonych systemów sterowania i obejmuje bardziej skomplikowane maszyny.
Zawiera także dodatkowe ilościowe metody określania odpowiednich kategorii odporności na uszkodzenia. W normie EN ISO 13849-1 poziomy działania są oznaczone
PL (P erformance L evel) od a do e, gdzie e jest najwyższy.

EN 62061 nie jest normą projektową i w przeciwieństwie do EN ISO 13849-1 zapewnia metodologię, dzięki której producent może sprawdzić, czy wybrane struktury systemów sterowania spełniają ustalone wymogi bezpieczeństwa. W EN 62061 poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa są oznaczone jako SIL (S afety I ntegrity L evel) 1−3, gdzie 3 jest najwyższym poziomem. Zastosowanie SIL oznacza, że przeprowadzany jest systematyczny audyt, w którym brane są pod uwagę takie elementy jak: procedury postępowania, schematy połączeń, a do oceny ryzyka − dane o awaryjności oparte na przeglądach. Ocena ryzyka oparta o SIL jest oceną jakościową.
Można użyć EN ISO 13849-1 lub EN 62061 − obie normy prowadzą do tych samych wyników, ale przy użyciu różnych metod. Norma EN 62061 jest korzystniejsza do stosowania w sytuacji wykorzystania oprogramowania i złożonych układów sterowania, natomiast norma EN ISO 13849-1 jest wygodniejsza w odniesieniu do komponentów elektryczno-elektronicznych o niskim stopniu złożoności.
OEM Automatic poleca swoim Klientom używanie normy EN ISO 13849-1 ponieważ można ją stosować do wszystkich technologii.

Powiązania pomiędzy różnymi normami

 

EN 61508

EN 62061

EN ISO 134849-1

Segment przemysłu

Ogólny

Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa

Funkcja bezpieczeństwa

Funkcja bezpieczeństwa

Funkcja sterowania związana z
bezpieczeństwem (SRCF)

Funkcja bezpieczeństwa

Platforma bezpieczeństwa

Systemy związane z
bezpieczeństwem

Elektryczny System Sterowania
Związany z Bezpieczeństwem (SRECS)

Elementy Systemu Sterowania
Związane z Bezpieczeństwem
(SRP/CS)

Typ produktu

Komponenty

Systemy

Komponenty/Systemy

Poziom redukcji ryzyka

SIL 1−4

SIL 1−3

PL a−e

Wymaga obliczenia
prawdopodobieństwa
awarii sprzętu

Tak

Tak

Tak

Prawdopodobieństwo awarii
sprzętu − oznaczenie

PFD/PFH

PFH

MTFFd

Norma opisuje cykl życia
bezpieczeństwa maszyny

Tak

Tak

Tak

Grupy ryzyka rozpatrywane
przez normę

Bezpieczeństwo osób,
środowisko, ergonomia

Bezpieczeństwo osób

Bezpieczeństwo osób

Rodzaje ryzyka,
którymi zajmuje się norma

Ogólne

Ryzyka związane bezpośrednio
z urządzeniem lub grupą maszyn

Ryzyka związane bezpośrednio
z urządzeniem lub grupą maszyn

Harmonizacja na mocy
Dyrektywy UE

Nie

Tak, Dyrektywa Maszynowa

Tak, Dyrektywa Maszynowa


Różnice pomiędzy EN ISO 13849-1 i EN 62061

 

Techniki realizacji funkcji bezpieczeństwa

EN ISO 13849-1

EN 62061

A

Nieelektryczna (np. hydraulika)

Tak

Nie

B

Elektromechaniczna lub mało złożona elektronika

Tak (do PL e − ograniczenia architektury)

Tak (do SIL 3)

C

Złożona elektronika (np. programowalna)

Tak (do PL d − ograniczenia architektury)

Tak (do SIL 3)

D

A połączone z B

Tak (do PL e − ograniczenia architektury)

Tak (do SIL 3, A jako podsystem)

E

C połączone z B

Tak (do PL d − ograniczenia architektury)

Tak (do SIL 3)

F

C połączone z A lub C połączone z A i B

Tak (do PL d dla podsystemu C)

Tak (do SIL 3, A jako podsystem)

 

Powiązane

Nowości

Przetworniki sygnałów z pokryciem konformalnym

W przypadku komponentów elektronicznych umieszczonych w pobliżu obszarów o dużym zasoleniu, wilgoci, narażonych na korozję, kontakt z chemikaliami czy innymi przedmiotami może być niezbędne zastosowanie powłoki konformalnej.

Nowości

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE FIRMY BERNSTEIN DO MAŁYCH PRĄDÓW I TRUDNYCH WARUNKÓW PRACY

Wyłączniki krańcowe IN73 i MN78 firmy Bernstein idealnie nadają się do małych prądów.

Akademia OEM

Przetwornik uniwersalny PR electronics 4116. Jeden przetwornik – wiele rozwiązań!

Przetwornik pomiarowy to dla automatyka jeden z ważniejszych elementów w układzie pomiarowym. To właśnie tutaj podłączane są przewody z czujników monitorujących procesy.

Akademia OEM

Modułowe napędy kół jezdnych serii WD

Napęd serii WD składa się z niezwykle krótkiego koła jezdnego, zintegrowanej przekładni planetarnej oraz łożyska. W połączeniu z silnikiem BLDC i kontrolerem firmy Nanotec stanowi niezwykle kompaktowe rozwiązanie, które upraszcza konstrukcję, poprzez zmniejszenie ilości wymaganych komponentów, w samobieżnych systemach jezdnych, takich jak roboty usługowe lub pojazdy AGV.

Akademia OEM

Napędy w pojazdach AGV

Napędy w pojazdach AGV czy AMR wymagają niezwykle starannego doboru. Źle dobrane komponenty mogą fatalnie przełożyć się na niepowodzenie całej aplikacji i ostatecznie wykluczyć nasz pojazd w dalszych inwestycjach.

Nowości

PR electronics – nowy dostawca przetworników pomiarowych

PR electronics jako wiodący producent przetworników pomiarowych, stawia na wysokiej jakości rozwiązanie powszechnych problemów w kondycjonowaniu sygnałów.

Wsparcie techniczne
Jarosław Kalista

Business Area Manager BEZPIECZEŃSTWO

+48 606 274 676 +48 606 274 676

Wyślij e-mail Wyślij e-mail

Wsparcie Klienta

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami:

phone 22 863 27 22

Wyślij e-mail Wyślij e-mail